onsdag 20. februar 2013

Nord-Norge: UNN kutter 43 sengeplasserTV2-NYHETENE 20. FEBRUAR 2013 
Under et ekstraordinært styremøte ble det i dag vedtatt at Universitets-sykehuset Nord-Norge kutter 43 sengeplasser – strikk i strid med de ansattes ønske.

I dag behandlet styret ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) det omstridte forslaget om kutt av 43 sengeplasser på ulike avdelinger.
Nå er det klart at forslaget ble vedtatt.
«Styret ved UNN har vedtatt en plan for sengetallsreduksjon innenfor den somatiske virksomheten hvor sengepostsenger skal omgjøres til hotellsenger,» heter det i en pressemelding.
Ikke overbevist
Vedtaket innebærer en enda større dreining fra døgn- til dagbehandling og mer bruk av pasienthotell for en del pasienter og pårørende. Forslaget innebærer 37 færre senger i sengepostene, men det etableres en hotellpost på 30 senger som kompensasjon.
UNN-lege Hilde Wara og andre ansatte var til stede på det ekstraordinære styremøtet onsdag. Men de ansatte fikk ikke uttale seg.
– Dette er ikke dialog, sier Wara:

I tillegg gjøres det andre grep som å øke sengekapasiteten ved infeksjonsposten.
Ifølge en pressemelding fra UNN har alle berørte klinikker kjørt interne prosesser vedrørende dette, og de har avgitt dokumentasjon for risiko og risikoreduserende tiltak.
Geir Ivar Elgjo, tillitsvalgt for overlegene ved anestesi-, operasjons- og intensivklinikken, er ikke overbevist om at kuttene vil være god økonomi for samfunnet eller brukere.
– Her dreier det seg om å spare inn penger for å bygge. Men hvis det ikke blir fagmiljø igjen til å bruke byggene, har befolkningen tapt, sier Elgjo til TV 2 før møtet.

Skal ikke kvitte seg med fagfolk
– De økonomiske kalkylene som ligger her er ikke reelle! Dette medfører et kjempetrøkk for de ansatte, spesielt akutt geriatri, sa May Britt Marthinsen, sykepleiernes hovedtillitsvalgt og styremedlem, under styremøtet onsdag.
Hun mener klinikksjefenes forslag ikke er forankret i fagmiljøene, og ber om utsettelse av vedtaket.
– Jeg mener det er mulig å ta grep uten at det går utover pasientene, sa Lind under møtet.
Hun presenterte planen for å omstrukturere, og fremholdt at de skal ikke kvitte seg med fagfolk.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar