torsdag 7. februar 2013

Ti råd til helseminister StøreINNLEGG I DAGENS NÆRINGSLIV, TORSDAG 7. FEBRUAR 2013

Ti råd til helseminister Støre


Christian Grimsgaard, tillitsvalgt for overlegene ved Oslo universitetssykehus (OUS)


Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støres visjonære sykehustale har høstet jubel blant våre øverste helseadministratorer, i sykehus, regionale foretak og i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.
Men ikke i sykehusene.

Her følger ti råd som kan bidra til en reell endring.

1. Våg å snakke også om det som er vanskelig. Problemene i hovedstadsområdet, det landsomfattende etterslepet innen bygg og medisinsk utstyr, de lange køene, triksekulturen vi har sett så mange eksempler på.
Vi forventer ikke raske og enkle løsninger, men at Støre erkjenner problemene, viser at han tar ansvar og bidrar til en bedre utvikling.

2. Gi oss bygg og senger så vi kan drive godt og effektivt. Norge er blant OECD-landene med færrest senger, høyest belegg og kortest liggetid. Bare på Ahus mangler kapasitet tilsvarende et opptaksområde på 130.000, mer enn hele Stavanger. Alt for mye tid og ressurser brukes i dag på å finne en ledig sengeplass, og altfor ofte må vi jage pasienter for tidlig på dør.


3. Tilrettelegg arbeidet for behandlerne. Mindre enn halvdelen av legenes tid brukes nå i pasientrettet arbeid. Ved å bedre støttefunksjonene kan vi høste store gevinster, både av faglig og økonomisk art. Her har private sykehus lyktes bedre, lytt til deres erfaringer.

4. Utnytt kapasitet på dagtid. Helse- og omsorgssektoren troner på toppen i bruk av kvelds- og nattarbeid. Vi trenger ikke legge unødig aktivitet som planlagte poliklinikker utenfor normalarbeidstiden. Det er ikke lokalene som koster, men ansattes lønn. Fremover vil vi møte vanskeligheter med å sikre nok søkere til pleie- og omsorgsyrkene. Rekruttering blir ikke enklere med enda mer ubekvem arbeidstid.

5. Ikke lag kjempesykehus. Store enheter gir ikke store besparelser. Vi får ikke til samordning av ressursene i behandlingsforløpene. I OUS har produktiviteten falt med seks prosent siden fusjonen. Ikke slå sammen sykehus til store helseforetak med manglende eierskapsfølelse og samhold. Mindre sykehus er gjerne mer effektive og både ansatte og pasienter trives bedre. Lokal forankring av sykehustilbudet gir bedre tjenester, og mer trivsel. Engasjementet er en ressurs for, ikke en trusel mot utvikling av gode tjenester.

6. Skill drift og investering. I dag går mange sykehus i balanse fordi investeringer utsettes. Bare i OUS er etterslepet på bygningssiden nær åtte milliarder 

7. Fjern unødig tull. Virksomhet som ikke bidrar i pasientarbeidet utarmer sykehusenes økonomi. Vi tråkkes ned av unyttige konsulenter. Spekter arrangerer storslåtte konferanser. Ansatte voktes i dag av
fire nivå med tilhørende kommunikasjonsavdelinger; sykehusets, det regionale helseforetakets, i Spekter og i departementet. Deres bidrag i helsearbeidet er oftest å tildekke problemene. 

8. Rydd opp i Spekterkulturen. Sykehusene våre er ikke tjent med en arbeidsgiverorganisasjon som i så liten grad inviterer til samarbeid. Man får ikke de ansatte på lag med respektløs harselas om deres kafébesøk som den nye Spekterdirektøren har bedrevet. Konfliktnivået har vært altfor høyt gjennom mange år. Bedrifter utvikles best ved samarbeid. «Hard HR» er særlig uegnet i kunnskapsbedrifter.

9. Revurder foretaksstrukturen. Etter ti år er det behov for å justere kurs. Enten en kraftig revisjon, eller en ny modell. For resultatene har uteblitt; aldri har flere stått i kø, og aldri har ansatte vært mer
frustrert. Også sykehus bygges best fra grunnen, foretaksorganisering legger ikke til rette for det. Vi er ikke tjent med en styringsmodell som umyndiggjør lederne i felten.

10. Gi oss realistiske rammer. Vi kan ikke levere  tjenester i verdenstoppen med budsjetter som ligger midt på treet i OECD-sammenheng. Her må det mer enn retorisk tryllekraft til. Det koster å drive gode sykehus i et av verdens dyreste land. Pasientene ønsker nok å betale, – for de gode tjenestene, men ikke for den planløse sløsingen vi har sett eksempler på de senere årene.

• INNLEGGET STÅR PÅ DEBATTSIDENE I DAGENS NÆRINGSLIV PÅ PAPIR 7.2.2013.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar