mandag 18. februar 2013

Arendal: Har sendt bekymringsbrev om barneavdelingNRK SØRLANDET 18.02.2013 Flere politikere har sendt et bekymringsbrev om barneavdelingen i Arendal til styret ved Sørlandet sykehus. Politikerne er bekymret for fremtiden til barneavdelingen.
Det har lenge vært diskusjoner rundt barneavdelingen på sykehuset i Arendal.

– Har mottatt mange bekymringsmeldinger

Sykehusdirektør, Jan Roger Olsen, har foreslått å overføre flere akuttilfeller på kvelds – og nattetid til Kristiansand.

Les også:

Det innebærer at barn kan bli sendt helt til Kristiansand. Flere av politikerne i Arendal har uttrykt bekymring for forslaget. Saken ble diskutert i formannskapet i Arendal torsdag forrige uke.
Stortingsrepresentant, Svein Harberg (H), er en av de som har signert bekymringsbrevet til ledelsen på sykehuset i Arendal.
– Bakgrunnen for brevet er at vi nok en gang har mottatt mange bekymringsmeldinger, blant annet fra ansatte ved sykehuset i Arendal, sier Harberg til NRK.
Les også:
– Sykehusdirektøren har sagt at det ikke er mulig å prioritere flere legestillinger til barneavdelingen i Arendal. Vi henvender oss derfor til styret på sykehuset som skal ta den endelige avgjørelsen i saken, forteller han.

– Må sikre kompetansen

– Vi mener det er mange gode momenter som styret bør ta med i sin vurdering. Hele essensen er at vi må sikre at det er nok kompetanse til å ha en oppegående barneavdeling også i Arendal. Det har det vært enighet rundt også fra sykehusledelsen, sier han.
Bakgrunnen for mange av bekymringene er at det ble bestemt at man skulle endre vaktordningen på barneavdelingen slik at det ikke lenger skulle være barnelege tilstede på SSA mellom kl 20:00 og 08:00 på hverdager, samt ettermiddag, kveld og natt i helgene.
Begrunnelsen var blant annet at det var lite å gjøre på vaktene og at hjemmevakt var tilstrekkelig og forsvarlig.
Også flere barneleger, anestesileger og fødselsleger har kommet med bekymringsmeldinger etter forslaget fra sykehusdirektøren.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar