mandag 4. februar 2013

– Uforsvarlig av St. Olavs Hospital


NRK TRØNDELAG 4. FEBRUAR 2013

Eli Trøan og Ingrid Opheim (Foto: Grete Thobroe/NRK)

Rådgiver i Malvik kommune, Eli Trøan (t.v.), og assisterende avdelingsleder ved Malvik sykehjem, Ingrid Opheim, har registrert mange avvik på samarbeidsavtalen med St. Olavs Hospital.
Foto: Grete Thobroe/NRK
St. Olavs Hospital har flere ganger sendt alvorlig syke pasienter til Malvik sykehjem, uten papirene som forteller hva slags behandling og medisiner pasienten trenger.
I 2012 brøt St. Olavs samarbeidsavtalen med Malvik kommune 34 ganger. Blant annet sendte sykehuset fra seg ikke utskrivingsklare pasienter som måtte reinnlegges. Andre pasienter kom uten at kommunen hadde fått beskjed.
Malvik sykehjem (Foto: Grete Thobroe/NRK)
Flere pasienter som blir overført fra St. Olavs Hospital hit til Malvik sykehjem må sendes tilbake til sykehuset.
Foto: Grete Thobroe/NRK

– Dette er ikke forsvarlig

– På julaften fikk vi overført en pasient uten at papirene var i orden. I tillegg måtte vi få ettersendt medisiner og næring fra St. Olavs i drosje, sier assisterende avdelingsleder ved Malvik sykehjem, Ingrid Opheim.
Etter at samhandlingsreformen inntrådte, skrives pasientene ut fra sykehuset tidligere enn før.
– Ofte er de ikke ferdig behandlet, og må tilbake til sykehuset, sier Opheim.
Rådgiver i Malvik kommune, Eli Trøan, ser alvorlig på slike hendelser.
– Over halvparten av alle avvik vi har meldt omhandler feil og mangler i medisinlister og epikriser. Det er ikke forsvarlig, sier hun.

Mange overføres i helgene

Samhandlingsreformen forplikter kommunen til å ha et tilbud klart innen 24 timer etter at en pasient er meldt utskrivingsklar. Ellers må de betale sykehuset 4.000 kroner i døgnet.
Dette er utfordrende for kommunene, særlig når de føler at meldingen fra sykehuset har en tendens til å komme på fredag.
– Vi har lavere bemanning på kveldene og i helger og høytider. Nå må vi vurdere å utvide kompetansen også i disse tidsrommene, sier Eli Trøan.
Dette koster penger. I tillegg har langt flere enn tidligere behov for plass i institusjon etter innleggelse i sykehus.
Tor Åm
Samhandlingsdirektør ved St. Olavs Hospital, Tor Åm, innrømmer at ting kan forbedres.

– Har en vei å gå

Samhandlingsdirektør ved St. Olavs Hospital, Tor Åm, innrømmer at sykehuset har en jobb å gjøre.
– Vi skal diskutere med rådmannen i Malvik kommune om hvordan ting kan gjøres bedre, sier han.
Åm mener de nye forskriftene med tydelige kjøreregler er bra for pasientene, men at det krever mye av både sykehuset og kommunene.
– Vi har fortsatt en vei å gå når det gjelder dialog med kommunene og hvordan ting skal håndteres.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar