Ifølge en analyse beskrevet i en hemmeligstemplet ambulanse-rapport, som Avisa Nordland omtaler, skal det ha vært 21 lederskifter i Prehospital klinikk ved Nordlandssykehuset på sju år.

- Sykdomstegn
De siste to årene har det vært tre ulike klinikksjefer. Og ved Nordlandssykehuset i Bodø har det vært sju enhetsledere på sju år, skriver avisen.

I rapporten skal hyppige lederskifter ha blitt trukket fram som et alvorlig sykdomstegn ved Prehospital klinikk.

Ifølge an.no avdekker rapporten alvorlige mangler i ambulansetjenesten ved Nordlandssykehuset, blant annet omtales for lang responstid, for dårlig beredskap, for dårlig økonomistyring, og for stort arbeidspress som særlig utfordrende.

- Ikke korrekt bilde
Sykehusledelsen avviser overfor avisen at rapporten gir et korrekt bilde av tjenesten.