fredag 9. august 2013

AKER SYKEHUS VENNER med spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget
AKER SYKEHUS VENNER PÅ FACEBOOK har publisert følgende:Vi i Aker Sykehus Venner kommer også i år til å engasjere oss i valgkampen. Samtlige ni partier med mulighet for å bli innvalgt på Stortinget til høsten har nå mottatt våre spørsmål til hva de vil foreta seg med den miserable sykehussituasjonen i Oslo - dels også i Akershus.


Spørsmålene partiene har fått frist til begynnelsen av august med å besvare, er disse:

1. Mener partiet at fusjonen av Riks- og Radiumhospitalet, Ullevål og Aker sykehus var riktig vei å gå?

2. Mener partiet at vedtaket om fusjonen bør gjøres om, og mindre sykehusenheter reetableres i Oslo?

3. Ønsker partiet at Aker sykehus skal gjenreises som fullverdig lokalsykehus?

4. Er partiet enig i at Aker sykehus igjen må bli sykehuset for Groruddalens befolkning?

5. Fra 2011 ble 160 000 av Oslos innbyggere overført til Ahus. Mener partiet at Ahus’ opptaksområde i dag er forsvarlig?

6. Mye tyder på at utsatte tjenester som rusbehandling og psykiatri taper særskilt i dagens sykehusorganisering i Oslo og Akershus. Vil partiet gjøre noe for å skjerme tilbudet til utsatte pasientgrupper?

7. Hvilke eventuelle alternative grep mener partiet må tas for at sykehussituasjonen i Oslo og Akershus skal kunne bedres?

8. Mener partiet at det legges opp til en forsvarlig sykehusdekning i Oslo og Akershus tatt i betraktning av befolkningsøkningen?

9. Mange mener sykehusreformen fra 2001 har vært mislykket. Vil partiet endre fra foretaksorganisering av sykehusene til forvaltningsstyring?

Svarene vil bli samlet inn, vurdert og poengsatt av Aker Sykehus Venner, og deretter offentliggjør vi vår poengskala i dagspressen.

Vi ser fram til gode svar, og syns det er helt på sin plass av ASV å være vaktbikkje - også i stortingsvalget!Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar