lørdag 10. august 2013

NORDFJORD: Til Oslo med spørsmål


FJORDENES TIDENDE 9. AUGUST 2013
«Framtidas lokalsjukehus – om pilotprosjektet i Nordfjord» er et aktuelt tema på landssamlinga for Folkebevegelsen for lokalsykehusene neste helg.
Marit Nore Sørhaug i Sjukehusaksjonen i Nordfjord forteller at de trolig vil være tre-fire personer som reiser til Oslo for å delta på landssamlinga 17.–18. august.
– Vi ser fram til en innholdsrik debatt om pilotprosjektet i Nordfjord blant anna. Er det slike sjukehus som Nordfjord sjukehus vi skal ha i framtida? Vi har fått et sjukehus med mange polikliniske tilbud, betjent av folk som kommer fra Førde. Vi kommer sjølsagt til å ta opp dette med dagkirurgi, og det å få på plass ortopediske tjenester. Heller ikke fødetilbudet er godt nok for folk i Nordfjord nå, sier Nore Sørhaug.
På programmet lørdagen står blant anna innlegg fra de lokale sjukehusaksjonene og fra Helsetjenesteaksjonen, og lege Mads Gilbert har fått frie tøyler til å dele sine synspunkt og råd med forsamlinga. Tittelen på Gilberts foredrag er «Bør vi gi oss nå? Er det noe mer å kjempe for?»
Landssamlinga skal også behandle en uttalelse om Nordfjord-prosjektet.
– Hvordan et sjukehus uten kirurgi og fødeavdeling kan være en mal for andre sjukehus, når ingen sjukehus skal legges ned, er for meg ei gåte, sier nestleder i Sjukehusaksjonen Nordfjord, Jan Eide, som også skal delta på landssamlinga.

• Les saka i Fjordenes Tidende ved å klikke HER

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar