I flere av våre helseforetak er det dannet venneforeninger, støttegrupper eller aksjonsgrupper knyttet til sykehus. Helse Nord RHF har jevnlig møter med disse.
Våre tema denne gang vil først og fremst være:
  • Videre utvikling av strategi for Helse Nord. Se mer informasjon nedenfor.
  • Faglige utfordringer i Helse Nord
  • 2014: hvordan blir situasjonen
  • Gjennomføring av investeringene
  • Åpen post – spørsmål, innspill mv.
Fra Helse Nord RHF møter administrerende direktør Lars H. Vorland og kommunikasjonsdirektør Kristian I. Fanghol.