torsdag 22. august 2013

UTTALELSE FRA LANDSSAMLING: Spørsmål til de politiske partiene


Spørsmål til de politiske partiene


Folkebevegelsen for lokalsykehusene har i 10 år kjempet for å opprettholde gode sykehustilbud for folk i hele landet. Vi har følgende spørsmål til de politiske partiene i valgkampen:

1.      Lokalsykehus med akuttberedskap og gode fødetilbud er en del av samfunnskontrakten i velferdsstaten. Hva vil ditt parti gjøre for at denne kontrakten skal bli oppfylt for folk i hele landet?
2.      Tidligere var pasienten et mål i seg selv. I dag er pasienten blitt et middel til inntjening for sykehusene. Hva vil ditt parti gjøre for å snu utviklingen slik at pasienten, ikke pengene, står i sentrum?
3.      Sammenslåingsprosessen i Oslo har havarert faglig og økonomisk. Det mest veldrevne sykehuset, Aker sykehus, er vedtatt nedlagt. Hva vil ditt parti gjøre videre med den havarerte OUS-prosessen, og vedtaket om nedlegging av Aker sykehus?
4.      Pilotprosjektet Framtidas lokalsjukehus har redusert et velfungerende sykehus i Nordfjord til en samling poliklinikker med pendlende leger og en liten medisinsk avdeling. Hvordan stiller ditt parti seg til at denne modellen skal overføres til andre lokalsykehus?

Vedtatt på landssamling i Folkebevegelsen for lokalsykehusene,
Oslo 17.-18. august 2013Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar