fredag 16. august 2013

KONGSVINGER OG TYNSET: Regionrådsallianse for sykehus
GLOMDALEN.NO, 16. AUGUST 2013: Glåmdalsregionen og Fjellregionen gjør nå felles framstøt i kampen for å bevare sine lokalsykehus


Lederne for de to regionrådene har denne uka sendt et felles brev til styret i Sykehuset Innlandet, et styre som 5. september har blant annet lokalsykehusene på Kongsvinger og Tynset på dagsorden.
Brevet er undertegnet de to regionrådslederne Øystein Østgaard og Bersvend Salbu. Førstnevnte Høyre-ordfører i Kongsvinger, mens Salbu er SV-ordfører i Tynset.

Må unngå tvil

I brevet heter det blant annet: «På vegne av kommunene og innbyggerne i våre to regioner, vil vi på det sterkeste anmode styret i Sykehuset Innlandet HF om å gjøre vedtak som ikke skaper tvil om at sykehusene på Kongsvinger og Tynset skal bestå som lokalsykehus med akuttberedskap.»
Videre står det: «Vi registrerer at flere av de innspillene som er framkommet i høringsrunden dels bygger på manglende geografisk kunnskap om Hedmark, hvilken funksjon og drift de to sykehusene har og hvilken avgjørende rolle de har for at vi skal kunne ha velfungerende og trygge samfunnsliv i våre regioner.»
Deretter følger en nærmere begrunnelse for hvorfor henholdsvis sykehuset på Tynset og Kongsvinger sjukehus må bestå. Der vises det blant annet til at Sykehuset Innlandet har godkjent et arbeid for å utrede om Kongsvinger sjukehus skal overføres til Akershus universitetssykehus HF (Ahus). Om dette står det i det nevnte brevet: «Denne prosessen må gjennomføres på en forsvarlig måte, og kan ikke nå stoppes som en konsekvens av et vedtak om delplanene for Sykehuset Innlandet HF.»

Feil premisser

De to regionrådene minner samtidig om at Sykehuset Innlandet har som mål å desentralisere det man kan og sentralisere det man må, og skriver: «Et eventuelt storsykehus uten at lokalsykehusene med akuttfunksjoner på Kongsvinger og Tynset består, vil ikke være i tråd med dette eller tjenlig for befolkningen i våre regioner.»
Om prosessen sier regionrådsleder Østgaard til Glåmdalen:
– Dersom styret i Sykehuset Innlandet nå går inn for å avvikle disse to lokalsykehusene, er vår støtte til å etablere et storsykehus ved Mjøsbrua gitt på feil premisser. Da må i tilfelle storsykehussaken behandles på nytt.
• LES SAKEN I GLÅMDALEN (GLOMDALEN.NO) VED Å KLIKKE HER

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar