torsdag 22. august 2013

UTTALELSE FRA LANDSSAMLING: Støtt Helsetjenesteaksjonen!Støtt Helsetjenesteaksjonen!

Lørdag 7. september kl. 13 arrangerer Helsetjenesteaksjonen en punktdemonstrasjon foran Stortinget. Landssamlingen i Folkebevegelsen støtter demonstrasjonen, og oppfordrer alle som mener at det trengs en kursendring i helsesektoren om å vise sin støtte ved å møte opp.

Landssamlingen i Folkebevegelsen for lokalsykehusene støtter Helsetjenesteaksjonen. I sitt opprop “Ta faget tilbake” fremmer Helsetjenesteaksjonen mye av den samme kritikken mot styrings­ideologien i sykehussektoren som Folkebevegelsen har fremført gjennom mange år.

Helsetjenesteaksjonen skriver i et ”varslerbrev” til det norske folk: ”Samhandlingsreformen har lite med samarbeid å gjøre. Den er blitt til for å holde syke mennesker ute av sykehusene for å kunne kutte ytterligere i antall sykehussenger.” Vi slutter oss til denne forståelsen av samhandlingsreformen. Rundt om i kommunene ser vi allerede konsekvensene.

Helsetjenesteaksjonen oppfordrer alle motstandere av utviklingen i det norske helsevesenet til å gå sammen i kampen for å snu skuta. Dette er svært viktig! Bare et bredt engasjement blant helse­arbeidere, pasienter og pårørende, i fagbevegelsen og blant folk ellers kan skape den radikale kursendringen som er nødvendig.

I tre “varslerbrev” til det norske folk har Helsetjenesteaksjonen konkretisert kritikken og utfordret både helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre og andre toppolitikere. Varslerbrevene er fulgt opp med ti spørsmål til partiene, der svarene skal publiseres.

Folkebevegelsen for lokalsykehusene har mange felles mål med Helsetjenesteaksjonen: Vi vil snu utviklingen i helsetjenesten vekk fra markeds- og kontrolltenkning, byråkrativekst og uvettig bruk av penger. Vi vil ha en styringsideologi bygd på tillit til helsearbeiderne, og gjenreise helsetjenestens historiske verdigrunnlag som setter omsorgen for enkeltmennesket i sentrum.


Vedtatt på landssamling i Folkebevegelsen for lokalsykehusene,
Oslo, 17.-18. august 2013

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar