fredag 16. august 2013

Framtidas lokalsjukehus - Nordfjordmodellen som skal bygge ned alle landets lokalsykehus?


Under landssamlingen i Oslo til helgen får vi en presentasjon av pilotprosjektet Framtidas lokalsjukehus, som har vært gjennomført ved lokalsjukehuset i Nordfjord.

Vi inviterte Helse- og omsorgsdepartementet til å fortelle om hovedtrekkene i rapporten, hva man mener om resultatet av prosjektet og hvordan erfaringene eventuelt tenkes overført til andre lokalsykehus rundt om i landet. Statssekretær Robin Martin Kåss var forhindret på grunn av utenlandsreise, men styringsgruppeleder for Utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus Odd Søreide vil innlede i stedet for ham.

Dette er et prosjekt som regjeringen tok initiativ til, og erfaringene fra dette prosjektet - har regjeringen sagt - skal brukes ved omstilling av andre lokalsykehus rundt om i landet.

På Helse Vest RHFs nettside om prosjektet "Framtidas lokalsjukehus" finner du prosjektrapporten, vedlegg, høringsuttalelser og mye annen informasjon

Høringsfristen er gått ut (30.6.2013), men prosjektet er (pr 15. august) ennå ikke styrebehandlet i Helse Vest RHF.

Det lokale helseforetaket Helse Førde HF har signalisert at de ikke kan være bundet av rapportens konklusjoner, men må tilpasse det fremtidige tilbudet på Nordfjord til helseforetakets økonomiske rammer og øvrige drift. Kommunene i Nordfjord har et stykke på vei akseptert modellen og utviklingsprosjektet, men er bekymret for at helseforetaket kutter ut all kirurgisk aktivitet. De ønsker ikke å sitte igjen med et lokalsykehus uten noen form for kirurgisk aktivitet.

Kritiske stemmer har fremført skarpe og godt formulerte innvendinger, her er noen eksempler:

• Siviløkonom Bjørn Myklebust dissekerer Nordfjordmodellen i kronikken:
Hva vil du med lokalsykehusene, Jens?" (Dagbladet, 26. august 2011)

• Allmenlege Bengt Georén peker på svekkelsen av indremedisin og andre spesialiteter som konsekvens av lokalsykehusnedbygging i debattinnlegget:
Sykehustjenesten i feil retning?  (Dagens Medisin 1/2011)

• De ansatte har vantro sett på at nedlegging av velfungerende tilbud ble lagt ned: "Ortopeden er en saga blott. Føden er vekk før neste jul. At dette kalles framtidas lokalsykehus forstår ikke de ansatte noe av" står det i artikkelen
"Framtidas" lokalsjukehus amputert.  (Sykepleien 13.2.2012)

Vi regner med at diskusjonen vil gå friskt under landssamlingen!   
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar