onsdag 21. august 2013

GJØVIK: Folkemøte om sykehus 27. august - politikerpanel med deltakere fra alle partier


Folkemøte om sykehus 27. august kl. 18 i Gjøvikhallen 


Politikerne som deltar i panelet er 
(alfabetisk, 1.kandidater angitt):

Arbeiderpartiet: Kjersti Stenseng
Fremskrittspartiet: Morten Ørsal Johansen (1)
Høyre: Olemic Thommessen (1)
Kristelig Folkeparti: Kjetil Weyde
Miljøpartiet De Grønne: Ola Tellesbø (1)
Pensjonistpartiet: Arne Johnny Grindal (1)
Rødt: Turid Thomassen (1)
Senterpartiet: Ivar Odnes
Sosialistisk Venstreparti: Aksel Hagen (1)
Venstre: Ketil Kjenseth (1)

Vi oppfordrer alle til å møte opp!


Arrangører er "Vi som er for 3 akuttsykehus i Oppland - Reinsvoll, Gjøvik og Lillehammer"

Følg dem på Facebook for å være oppdatert om sykehuskampen i Oppland.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar