torsdag 22. august 2013

UTTALELSE FRA LANDSSAMLING: I kamp for lokalsykehusene siden 2003


I kamp for lokalsykehusene siden 2003

Det er nå 10 år siden Folkebevegelsen for lokalsykehusene ble stiftet. Vi har kjempet mot sentralisering av akuttberedskap, mot nedlegging av fødetilbud og mot nedbygging av lokalsykehus. Vi har spilt en viktig rolle i den landsomfattende sykehuskampen og engasjert oss i den politiske debatten gjennom disse årene. Spesielt etter Samhandlingsreformen har engasjementet utviklet seg til en kamp som omfatter hele helsesektoren. Situasjonen i dag, og utsiktene framover, viser at det dessverre fortsatt er behov for oss.

Folkebevegelsen vil understreke at hovedproblemet i helsesektoren er den feilslåtte, forretningsbaserte helseforetaksmodellen og styringssystemet som er preget av New Public Management (NPM/ny offentlig styring). Det kommer til uttrykk både i helseforetaksreformen og samhandlingsreformen, og rammer dermed hele helsevesenet.

Helseforetaksmodellens snevre og kortsiktige bedriftsøkonomiske tenkning, kombinert med ekstrem resultat- og målstyring, har avlet fram et forvokst byråkrati knyttet til dette systemet. Svaret på dette er å gjeninnføre politisk forvaltning av spesialisthelsetjenesten, slik flere andre land har gjort. Det er nødvendig å få tilbake en styringsideologi som bygger på tillit til helsepersonell og folkevalgte.

Finansieringen av sykehusene må være basert på statlige rammebevilgninger med budsjett og regnskapsførsel som i offentlig forvaltning. Det må skilles mellom drift og investeringer, slik at sykehusene ikke må kutte i pasientbehandling for å finansiere utstyr, vedlikehold og nybygg.

Folkebevegelsen for lokalsykehusene har som mål å gjøre seg selv overflødig. Forutsetningen for det er at man gjenreiser en offentlig, solidarisk helsetjeneste som gir gode tilbud til folk i hele landet. Vi vil fortsatt kjempe for kortreist helse og bærekraftig sykehusstruktur!


Vedtatt på landssamling i Folkebevegelsen for lokalsykehusene,
Oslo 17.-18. august 2013


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar