lørdag 31. august 2013

LOFOTEN: Fødebrosjyre fra aksjonsgruppa


LOFOTPOSTEN 30. AUGUST 2013
Aksjonsgruppa for et fullverdig fødetilbud i Lofoten, deler nå ut en brosjyre de ber politikerne gi klare svar og forklaringer.
«Gravide Lofotkvinner fortjener et bedre fødetilbud enn det deres bestemødre hadde på 60-tallet».
Teksten kommer fra brosjyren aksjonsgruppa nylig har fått trykket opp. Den distribueres nå rundt om i regionen med følgende krav:
«Vi krever at Helse Nord bygger ut en fullverdig fødeavdeling i Lofoten».
Fungerende aksjonsleder Anders Paulsen, sier gruppa ønsker forklaringer og svar på en rekke punkter de har tatt med på baksiden av brosjyren.
Blant annet nevnes:
  • Det regnes for forsvarlig med inntil 1,5 timers reiseavstand til fødeavdeling. 70 prosent av lofotkvinnene blir tvunget til å forlate hjemmet en uke før termin for å nå fram til en fødeavdeling.
  • Avstanden til hjemmet gir lofotfedre mindre mulighet til å delta i fødsel og barsel, enn andre fedre.
  • Det er faglig enighet om at kvalitet avhenger av intern organisering, kommunikasjon og rutiner – ikke antall fødsler.
  • Helse Nord har erkjent at Lofoten må ha akuttberedskap på grunn av værforholdene. Det er uetisk ikke å benytte kompetansen som da finnes i sykehuset.

• LES SAKEN PÅ LOFOTPOSTENS NETTSIDER VED Å KLIKKE HER

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar