fredag 9. august 2013

KONGSVINGER: Går til ny kamp for sykehusetAVISA GLÅMDALEN 18.6.2013
En avklaring om Kongsvinger sjukehus skal tilhøre innlandet eller Ahus må komme raskt, og budsjettkuttene må stoppes.

Det krever aksjonsgruppa «Slå ring om Kongsvinger sjukehus!». Etter at Sykehuset Innlandet har pålagt sykehuset i Kongsvinger å spare millionbeløp hvert år de nærmeste årene, har aksjonsgruppa gått på barrikadene – nok en gang.
– Nå er situasjonen for sykehuset dramatisk, og vi kan ikke godta ytterligere nedskjæringer, sier LO-leder Per Johnny Voldseth i Kongsvinger, som sammen med ordfører Øystein Østgaard går tungt inn i aksjonen for å få sykehuset ut av Innlandet og inn under Akershus universitetssykehus. Aksjonsgruppa vil nå ta kontakt med Helse Sør-Øst, styret i Sykehuset Innlandet og helseminister Jonas Gahr Støre med krav om at tilhørigheten for sykehuset blir avklart og budsjettkuttene stoppet.
– Sykehuset Innlandet er i ferd med å radere ut Kongsvinger sjukehus sakte, men sikkert. Hvis det ikke kommer noen avklaring veldig fort, frykter jeg at det kan være for sent, sier aksjonsleder May Sønsterud.

– Viktig for hele regionen

– Vi må bruke alle krefter i kampen for sykehuset nå, og det er viktig at styret i Sykehuset Innlandet skjønner at det er tyngde bak kravene fra aksjonsgruppa, både fra de ulike politiske partier og fra organisasjonene som representerer en stor gruppe av befolkningen. En avklaring om tilhørigheten er viktig også på mange andre områder, ikke minst for samferdselen. Hvis Kongsvinger sjukehus innlemmes i Akershus universitetssykehus, vil det være en pekepinn på hvor vi ender i omorganiseringen av kommune- og fylkesgrenser i framtida, mener ordfører Øystein Østgaard i Kongsvinger.
Han tar nå opp spørsmålet om hvor Kongsvinger sjukehus skal tilhøre i Glåmdal regionråd.
– Det vil overraske meg om det ikke er et stort flertall som ønsker at sykehuset skal tilhøre Akershus, sier Østgaard, og mener usikkerheten om sykehusets framtid skaper vanskeligheter for rekrutteringen av spesialister ved sykehuset.
– Det kan fort bli en ond sirkel, og derfor er det avgjørende at vi får en avklaring som kan skape ro, mener han.

Etterlyser de tillitsvalgte

LO-leder Per Johnny Voldseth kommer også med en bredside til de tillitsvalgte ved sykehuset. Han mener de har vært altfor solidariske, og at de burde ha kjempet mye hardere.
– Det hjelper lite om de tillitsvalgte engasjerer seg så lenge argumentene blir holdt innenfor sykehusets egne vegger. Det er befolkningen og beslutningstakerne som må få vite hva sykehusets egne ansatte mener, sier Per Johnny Voldseth.

1 kommentar:

 1. KONSEKVENSUTRENINGER - savnes for akuttkirurgien ved Kongsvinger sykehus. Kan jo være kjekt for befolkningen å vite.Betenkelig; hvor mange millioner kroner har Helseforetaket "lånt" fra sykehuset vårt med feil fordelingsnøkkel gjennom mange år.
  Nedenfor en del "bedrifter/risikobedrifter" med tilhørighet her i sørfylket
  1. Riksvei 2 -(deler av E16) går gjennom vårt distrikt. Dette er en av Norges mest trafikkerte veier med over 10 000 biler i døgnet.
  2. Tollstasjon på Magnormoen (ca. 4 mil til grensen i Sverige).
  3. Politihøyskolen med operativ trening og Bachelorutdanning. Godt studentmiljø
  4. Høyskolesenter på Bachleorutdanning.
  5. NTG Norges Toppidrettsgymnas. Unikt skole- og idrettsmiljø.
  6. Norges største terminal for tømmer (Norsenga) 430 000 kubikkmeter i året.
  7. Norsk Gjennvinning Konsern (Har landets største gjennvinningstjenester)
  8. Veidekke Industrier AS (Norges største asfaltentreprenør med asfaltfabrikk på Skarnes, ca. 2 mil fra Kongsvinger
  9. G. Holth Grusforretning AS
  10. Øvrige håndtverk, bygg, anlegg, handelsnæring
  11. Eidsiva (El-sikkerhet-Trefelling-Linjerydding)
  12. Fengsel (det sjette største i landet med kapasitet til 117 innsatte.

  Og da undrer jeg om ikke ovenstående skulle være nok til å ivareta akuttfunksjonen ved Kongsvinger sykehus.

  Lyden av sirener gjør en trygg. Da vet man at noen får rask, profesjonell og kyndig hjelp i umiddelbar nærhet

  SvarSlett