lørdag 24. august 2013

VG: Rapport: Mer oppstykket behandling etter samhandlingsreformen


VG NETT 24. AUGUST 2013**Syke pasienter skrives ut for tidlig
**Kommunene får ikke nok informasjon


Rett behandling, på rett sted, til rett tid, lovte de rødgrønne. Samhandlingsreformen har i stedet skapt mer oppstykket behandling, konkluderer en fersk evaluering.

1. januar 2012 gikk startskuddet for de rødgrønnes prestisjeprosjekt innenfor helsesektoren: Samhandlingsreformen.

På forhånd hadde daværende helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) reist land og strand rundt for å fortelle oss at vi ville drukne i helseutgifter dersom vi ikke begynte å gjøre ting helt annerledes.

Blant tiltakene var en overføring av ansvaret for oppfølging av pasienter fra sykehusene til kommunene.

- Det er systemet det er noe galt med. Manglende kontakt mellom sykehus og kommuner er det viktigste hinderet for å gjøre helsetjenesten enda bedre. Dette skal vi nå gjøre noe med, lovte han.

- Flyttet flaskehals

Men halvannet år etter innføringen av reformen står utfordringene i kø i mange norske kommuner, konkluderer den første evalueringen av reformen.

- Det er flyttet en flaskehals fra sykehusene til kommunene. Pasientene fra sykehusene får høyere prioritet enn de med samme omsorgsbehov i kommunene. Det blir lengre ventetid og færre som får avlastning og rehabilitering der, forteller mangeårig kommunelege og professor i samfunnsmedisin ved Institutt for medisin ved NTNU, Anders Grimsmo.

Evalueringen han står bak er den første helhetlige vurderingen av samhandlingsreformen, og ledd i et større forskningsprosjekt.


Kommunene presses

Undersøkelsen, som ble gjennomført det første halvåret i 2012, viser at kommunene sliter med for dårlig kommunikasjon med sykehusene når de skal ta imot pasienter og for mye press på sykehjemsplassene.

«Det er ofte mangelfull og lite utfyllende informasjon om pasienter som utskrives, og at de ofte fremstilles som mindre pleietrengende en de viser seg å være» forteller en av informantene i prosjektet.

Pasientene som skrives ut er også mer alvorlig syke enn tidligere, og flere kommunene opplever å få nye pasientgrupper, som kirurgiske pasienter som fremdeles krever avansert behandling.Har du kjent konsekvensene av reformen på kroppen? Kontakt VG!

Ifølge Grimsmo skyldes dette at kommunene nå har kortere tid å planlegge mottagelse av en pasient på enn tidligere.

Fra en pasient er utskrivningsklar - datoen sykehuset har bestemt at pasienten skal skrives ut - koster det nemlig kommunen 4000 kroner i døgnet om pasienten blir på sykehuset.

- Det vil kommunene unngå, så det har blitt et mye hardere press på planleggingen. Det gjør igjen at flere flyttes over på institusjon i stedet for tilbake til hjemmet. Dermed har forløpet blitt mer oppstykket enn det som var tenkt med samhandlingsreformen, sier han.

Støre:Reformen virker som ønsket

Rammer eldre

Professoren peker på at pasientene som ofte rammes, nemlig de eldre, er de som i minst grad tåler det.

- Selv om det ikke gjelder mange pasienter, er det snakk om de pasientene som tåler å bli flyttet mellom institusjoner absolutt dårligst. Det gjelder ikke bare å være på institusjon, men også å måtte forholde seg til veldig mange folk samtidig. Mange eldre og syke tåler det lite.

Professor i geriatri og overlege ved Oslo universitetssykehus, Torgeir Bruun Wyller, var blant dem som advarte mot samhandlingsreformen fordi han fryktet den ville gå hardt utover sikkerheten til eldre pasienter.

- Jeg tror fortsatt det er en fare for at liv går tapt, sier han til VG.

- Jeg kan ikke dokumentere tilfeller der jeg kan si sikkert at reformen har ført til det, men jeg har sett tilfeller der det har vært nære på, hvor pasienter opplagt har blitt feilsendt til kommunale avdelinger til tross for at de har tilstander som skal behandles. Men med disse har det jo gått bra, fordi de har blitt fanget opp.

Risikoen i systemet er høy, sier Bruun Wyller.

Wyller mener problemet er at kommunene havner i en skvis der de straffes økonomisk hvis de ikke kan ta imot pasienter som sykehuset mener kan utskrives.

Han mener hele systemet bør endres.

- Man må erkjenne at dette ikke har gjort det noe bedre og at man ikke får til samarbeid under trussel om økonomiske sanksjoner, sier han.

Heller ikke pasientombud i Akershus, Knut Fredrik Thorne, er nådig i sin dom over samhandlingsreformen så langt.

- Det har kanskje gått bra for kommunekassen, men det har ikke gått bra for pasientene og de pårørende. Svært syke mennesker blir skrevet ut for tidlig og i altfor mange tilfeller blir de sendt hjem for å bli ivaretatt av sine nærmeste pårørende, sier han.

Thorne får jevnlig henvendelser fra fortvilte pårørende som ikke er i stand til å ta vare på sine syke nærmeste.

- Det er noe fryktelig feil et sted når pasienter skrives ut og sendes hjem selv om legen mener det bør vurderes langtidsopphold. De sendes hjem i taxi og loves at hjemmetjenesten er der, men det er de ikke. Eller de må tas vare på av sin ektefelle på 78 år. Det skjer hele tiden, sier han.

• LES SAKEN OG SE BILDENE PÅ VG NETT VED Å KLIKKE HER


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar