torsdag 22. august 2013

UTTALELSE FRA LANDSSAMLING: Vis mot – ingen skam å snu!


Vis mot – ingen skam å snu!


Gjennom de siste ti årene har vi sett en dramatisk negativ utvikling i Sykehus-Norge. Lokalsykehus er bygget ned; flere er helt eller delvis nedlagt. Akuttberedskap og fødetilbud er sentralisert, slik at alvorlig syke og fødende nå må transporteres over lange avstander for å få hjelp.
Sammenslåingen av Oslo-sykehusene til Oslo Universitetssykehus (OUS), som skulle gi faglige og økonomiske fordeler, har endt med totalt havari. Forventede innsparinger på minst 700 millioner kroner årlig er snudd til et milliardunderskudd. Det veldrevne lokalsykehuset i Groruddalen, Aker sykehus, er redusert til en samhandlingsarena uten akuttberedskap.

Politikerne må nå ta ansvar! Landssamlingen i Folkebevegelsen for lokalsykehusene krever at det ikke kuttes flere funksjoner i lokalsykehusene. Det faktum at 60% av pasientene ferdigbehandles på lokal­sykehus viser tvert i mot at disse hjørnesteinene i norsk helsevesen må styrkes!

Sammenslåingsprosessen i Oslo må reverseres, og Aker sykehus må gjenopprettes som lokalsykehus snarest.


Vedtatt på landssamling i Folkebevegelsen for lokalsykehusene,
Oslo, 17.-18. august 2013


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar