søndag 11. august 2013

TYNSET: Kan ikke kutte mer


ØSTLENDINGEN  (ostlendingen.no) 19. JULI 2013

Tynset sjukehus er slik i dag som det fylkeslege Trond Lutnæs vil bygge det ned til


Det hevder legene ved sjukehuset på Tynset.

– Lutnæs ønsker en akuttfunksjon med stabiliseringstilbud ved sjukehuset. Det har vi i dag, sier Elisabeth Hovde ironisk.

Sammen med ansatte ved sjukehuset på Tynset reagerer hun på at fylkeslegen ikke kjenner sjukehusets innhold bedre enn det han ga uttrykk for i Østlendingen i går.

Hovde er anestesilege ved sjukehuset på Tynset.

– Det tilbudet Lutnæs ønsker å bygge sykehuset ned til, er slik vi har jobbet i 10 år, sier Ulf Hurtig, avdelingsoverlege ved medisinsk avdeling.

En av ti

De ansatte vet godt sine begrensninger i hva som kan behandles her og hva som skal videresendes, ifølge legene.

– Vi har et godt samarbeid med de andre sjukehusene i Sykehuset Innlandet, Oslo universitetssykehus og St. Olavs, poengterer Hurtig.

– Kun en av ti pasienter sendes videre, sier Zoran Trifunovic, overlege ved kirurgisk avdeling.

Pasienter med hjerteinfarkt, rytmeforstyrrelser, hjerte- og lungesvikt, kols, brudd av alle slag, akutte magesmerter og infeksjoner nevnes eksempelvis som diagnoser som behandles på Tynset.

Skal disse pasientene sendes videre 17 eller 25 mil fordi Tynset bare skulle ha et Distrikts Medisinsk Senter, må ambulansetjenesten bygges drastisk ut, ifølge legene som stusser over at Lutnæs ikke vet det er 17 mil til Trondheim og ikke 12.

– Nærmeste base for ambulansehelikoptere er på Dombås. Mange oppdrag kanselleres på grunn av værforholdene, påpeker Hovde.

Opprettholde

Sjukehuset har en beredskap som skal ivareta oppgaver i et traumemottak ut ifra nasjonale retningslinjer.

– Det betyr i at det er kompetanse til å ta i mot, stabilisere og diagnostisere pasienter, forklarer Hovde.

Videre blir det vurdert om pasienten skal sluttbehandles på Tynset eller flyttes til et større sjukehus. For at sjukehuset skal kunne opprettholde kvalitet og sikkerhet for pasientene, er de avhengige av kompetansen til flere legespesialister og andre yrkesgrupper.

– Selvfølgelig også på vakttid, sier de.

– Får være grenser for hva en skal høre fra Lutnæs!

Regionrådsleder for Regionrådet i Fjellregionen og ordfører i Tynset kommune, Bersvend Salbu, reagerer veldig sterkt på at fylkeslege Trond Lutnæs synes det er greit å legge ned akutt-tilbudet ved sjukehuset på Tynset.

– Hvem snakker han på vegne av? Fylkesmannen eller mener han dette personlig? spør Salbu.

Modellen på Tynset

– Lutnæs snakker om økonomi. Da lurer jeg på om han kjenner til modellen på Tynset med planlagt kirurgi. Ved sjukehuset på Tynset har det stadig vært endringer og tilpasninger i tilbudene.

Salbu er rystet over at fylkeslegen ikke kjenner til det fylket han skal være fylkeslege for og at han ikke vet det er 17 mil til Trondheim fra Tynset og ikke 12.

Når først økonomien har kommet på bordet, har Salbu mer på hjertet.


– Helsetilsynet, som fylkeslegen er en del av, er dyrt og lite relevant i forhold til de oppgavene kommunen utfører, og for pasientene. Det er formalistisk og til liten hjelp, poengterer Salbu.

Distriktspolitikk

– Dette dreier seg om distriktspolitikk. Hva har Lutnæs å mene med det? Det billigste ville jo være å sentralisere alt rundt Oslo! Det er jo sentraliserende faktorer fylkeslegen kommer med, fortsetter Salbu.

Det er bare en time til A-hus. Hvorfor skal vi da bygge et nytt sjukehus ved Mjøsa, undrer han.

– Kanskje burde vi bare ha fire sjukehus i landet? Det er jo konsekvensen av det fylkeslegen sier, konkluderer han.

Salbu er overrasket over fylkeslegens uttalelser som han mener er høyst politiske.

– Lutnæs sorterer under fylkesmannen og så mener han så mye politisk. Han kan ikke sitte på sin høye byråkratiske hest, og ha så lite kunnskap! tordner Salbu.

– Det lønner seg faktisk ikke at det bor folk i hele landet. Men det er et politisk ønske, poengterer han.

Salbu er rystet over at Lutnæs som byråkrat uttaler seg så politisk, skjuler seg bak faglighet og uttaler seg så kunnskapsløst.

– Det får være grenser for hva en skal høre fra en fylkeslege, sier Salbu.

Får kritikk fra flere hold

Fylkeslege Trond Lutnæs får pepper både av leger og politikere for sine uttalelser i Østlendingen.

– Hver gang du sier at noe må forandres blir du kritisert, sier Lutnæs.

– Du er byråkrat og anklages for å drive politikk ...

– Forhold mellom fag og politikk er en grensegang som alltid er der. Vi forholder oss til den nasjonale helsepolitikken. Helse Sør-Øst pålegge av departementet som pålegges av politikerne å gjøre forandringer, og det er politikk, kommenterer han.

Når det gjelder innholdet ved Tynset sjukehus modererer Lutnæs seg i forhold til gårsdagen og sier at det er et spørsmål om innhold og omfang.

– Tilbudet må utvikles gjennom det arbeidet som foregår i fjellregionen over tid, kommenterer han.

Ordføreropprop om sjukehus

Ordførerne i fjellregionen er svært bekymret over forslag om å legge ned deler eller hele akuttberedskapen ved SI Tynset.

Nå har de åtte ordførerne fra Holtålen og Røros i nord til Rendalen i sør skrevet under et ordføreropprop.

Oppropet, som viser en tverrpolitisk enighet i hele fjellregionen, er sendt til daglig leder og styremedlemmer for Sykehuset Innlandet, fylkesordfører i Hedmark og stortingspolitikere fra Hedmark som representerer Ap, Sp og SV.

– Vi er en region som har store avstander til alternative sykehus med akuttfunksjoner, og vi har et pågående samarbeid på kryss av fylkes- og foretaksgrensene med den hensikt å trygge en bærekraftig og robust modell for spesialisthelsetjenesten i regionen, påpeker Ragnhild Aashaug.

– Geografien tilsier at det må være et akuttsjukehus i fjellregionen. Vi må ha pasientene i fokus.

• Les saka i Østlendingen (på ostlendingen.no) ved å klikke HER

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar