søndag 11. september 2011

Akutt keisersnittberedskap i Lofoten sikres: Leier spesialister


LOFOTPOSTEN (PAPIRUTGAVE) En fast og en ny gynekolog hver uke skal sikre akuttberedskapen for de fødende i Lofoten.

Nordlandssykehuset HF (helseforetak) bemanner opp sykehuset i Lofoten, etter at Helse Nord RHF (regionalt helseforetak), i mars vedtok en ren fødestue i Lofoten – men med muligheten for nødkeisersnitt.

– Vi har valgt en løsning med innleie av fire gynekologer, som er her én uke hver sammen med den faste, sier administrerende direktør Paul Martin Strand i Nordlandssykehuset HF.

Sykehuset bemannes altså med to tilstedeværende gynekologer .

Den valgte løsningen ble presentert på et dialogmøte mellom kommunene i Lofoten, ledelsen og fagfolk i Nordlandssykehuset mandag.

Innleien er ikke kostnadsberegnet, men foretaket er i reelle forhandlinger med et vikarbyrå – og vil ha beredskapen på plass fra 1. oktober.

Strand sier de med denne løsningen både ivaretar de nye kvalitetskravene, vedtaket fra Helse Nord og kravet fra Den norske legeforening og Norsk gynekologisk forening, som ikke aksepterer at ordinære kirurger utfører keisersnitt. Martina Tönnies og Benno Röper har som Lofotposten har skrevet tidligere, sagt opp denne beredskapsvakten med virkning fra 1. oktober.

– Det er et tydelig premiss i vedtaket at det ikke skal utføres elektive (planlagte red.anm.) keisersnitt i Lofoten. De stedlige kirurgene og teamet måtte derfor ha fått sin trening andre steder. Da måtte vi hatt fullt innleie. De har også bedt om aksept fra legeforeningen. Det anser vi for å være nærmest umulig, sier Strand. Både ordfører Stein iversen og Rõper lurte på hvordan en ny gynekolog hver uke skal få treningen sammen med teamet.

– Vi henter veltrente fødselshjelpere. Men garantisten er fagmiljøet i Lofoten. All kirurgisk akuttberedskap er basert på små volum og her er det regelmessig trening som alle deltar i. Det er i tillegg en rekke andre operasjoner i året, sier klnikksjef Barthold Vonen. Han håper på langvarige kontrakter.
– Håpet er faste ansikter. Det kan være mulig å få til, sier han.

Kommunene i Lofoten er fornøyd med at tilbudet er minst like trygt og sikkert som før 1. oktober. Men den politiske kampen om oppgradering til fullverdig fødeavdeling fortsetter.
– Vi krever oppgradering til fødeavdeling. Klarer man en spesialløsning for fødestuen, så klarer man også en spesialløsning for en fødeavdeling. Det handler om vilje, sier Finstad. Paradokset er ifølge flere på møtet, at føde- og kvinneenheten i Lofoten oppbemannes uten at det lempes på de strenge seleksjonskriteriene.

– Vi har en betydelig pedagogisk utfordring i å argumentere med at tilbudet er mindre, men forsterka, sier fastlege Erik Martinsen, jf. flere gynekologer, ingen planlagte keisersnitt og fortsatt streng seleksjon til høyere fødeavdeling og klinikk.
– Argumentet for å oppgradere er sterkere med dette, mener Finstad.

• Saken står i Lofotpostens papirutgave tirsdag 6. september 2011, på side 6. Den kan kjøpes gjennom "Buy and read" - klikk her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar