torsdag 1. september 2011

Skal bringe sykehussaken til regjeringen


RINGERIKES BLAD Statsråd Rigmor Aasrud skal tirsdag møte tillitsvalgte, verneombud, sykepleiere og leger ved Ringerike sykehus til et lukket møte. Du hun får høre, skal hun bringe videre til regjeringen.

Ringeriksordfører Kjell B. Hansen (Ap) gir statsråd Rigmor Aasrud (Ap) i oppdrag å bringe sykehussaken inn i regjeringen.

I dag kommer fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren fra Hadeland til Ringerike på valgkampbesøk. Da vil ordføreren sørge for at hun får møte tillitsvalgte, verneombud, sykepleiere og leger i et lukket møte.

Hansen tror at den tidligere Gran-ordføreren vil få med seg mest mulig rene ord og klar tale til regjeringsapparatet hvis møtet ikke blir åpent.

LES OGSÅ: Maner til sykehuskamp

– Kreves handling
Mandag kveld hadde ordføreren invitert partilederne i Ringerike til et dialogmøte om sykehussaken, som har overskygget alle andre saker til nå i valgkampen.

De politiske lederne ble enige om at partiene innen onsdag skal levere innspill til en tverrpolitisk uttalelse, som kan vedtas i kommunestyret torsdag.

– Her kreves det handling, først og fremst fra dem som har regjeringsmakt i dag, fremholdt varaordfører Runar Johansen (H).

Kamp gjennom andre
Ordfører Hansen har blitt beskyldt for ikke å ha vært «på banen» i sykehussaken.

– Har du snakket med helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap)?

– Vår talskvinne har vært stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap) fra Buskerud, og vi har hatt en kontinuerlig dialog over lang tid. Buskerud Arbeiderparti har ført saken inn mot sentralstyret og landsmøtet, våre besluttende organer, sier han.

LES OGSÅ: - Opplever det som katastrofalt

Hansen mener at det er mangel på lederskap i Vestre Viken som fører til at sykehusansatte på Ringerike nå føler seg overkjørt.

Men det er Fremskrittspartiet som har Ringerikes to eneste styremedlemmer i helseforetakene. Dag Stenersen (Frp) ble sentral i dialogmøtet som den eneste som kjenner det interne liv i Helse Sør-Øst.

– Hvorfor har dere ikke satt foten ned for innsparingene?

– Vi har nettopp sett at det er for lite penger, og Frp foreslo i juni en halv milliard mer til sykehusene. Men i styret kan vi bare flytte på penger; vi skaffer dem ikke, sier han.

Stenersen vil ikke svare på om han har vurdert å trekke seg fra styret. Han har i stedet valgt å gå videre med pengemangelen til partiets stortingsgruppe.

– Det ville vært mer naturlig for meg å trekke meg hvis jeg hadde gitt en tilbakemelding til stortingsgruppa og den ikke hadde fremmet forslag om mer penger. Da hadde ikke gruppen hatt tillit til meg, sier han.

• Les saken i Ringerikes Blad ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar