torsdag 15. september 2011

Oslo: Sykehusfusjon rammer slagpasienter


TV2-NYHETENE Tiden før behandling for akutt syke er forlenget med nesten en time etter sammenslåingen av Oslo-sykehusene.

Årsaken er at diagnosen blir stilt på Ullevål, mens pasientene sendes i ambulanse til Rikshospitalet for å få behandling.
Det betyr 1,6 kilometer i ambulanse gjennom noen av de travleste gatene i hovedstaden.

Tidlig behandling er avgjørende
Rammes du av akutt hjerneslag, kan minutter bli avgjørende for om du får beholde språket, synet ditt - eller evnen til å klare deg selv utenfor en institusjon.

– Den akutte behandlingen som handler om å fjerne blodproppen på en eller annen måte, den må skje fryktelig fort. Og da haster det virkelig. Man kan redde hjerneceller jo fortere man gjør det, sier Torgeir Bruun Wyller overlege ved Oslo Universitetssykehus.

Må fra ett sykehus til et annet
Men etter at Ullevål og Rikshospitalet ble ett sykehus tar det gjennomsnittelig nesten en time fra diagnosen blir stillt til behandlingen starter. Dette skjer fordi diagnosen blir stilt på Ullevål, mens pasientene sendes ambulanse hit til Rikshospitalet for å få behandling.

– Begrunnelsen for å slå sammen sykehusene i Oslo var at man skulle få en mer enhetlig behandling og et mer enhetlig tilbud, sier Bruun Wyller.

Nå går et samlet fagmiljø ut og beskriver situasjonen som medisinsk uforsvarlig for hjerneslagpasientene.

– Det betyr at de risikerer å komme ut av dette med en mye verre følgetilstand av slaget enn den de ellers ville fått, sier overlegen.

Hadde ikke tid til risikovurdering
Fagdirektør Erik Carlsen mener det var riktig å flytte hjernekirurgene til Rikshospitalet, men er urolig for situasjonen.
– Vi ser på det med stor bekymring. Det er helt klart, sier Carlsen.

– Hvilke risikovurderinger gjorde dere før dere bestemte at denne gruppen med pasienter skulle overflyttes til Rikshospitalet for behandling?
– Problemet var at vi fikk ikke tid til å gjøre noen risikovurdering fordi spesialistene flyttet til Rikshospitalet.

Komplisert
Neste uke skal leger og ledelse møtes for å se om det er mulig å korte ned tiden før pasientene får behandling.

– Noe av årsaken ligger her nede, noe ligger på transporten og noe ligger på Rikshospitalet.

– Fusjonen er blitt uendelig mye mer komplisert enn noen forestilte seg. I hvert fall av de som bestemte seg for å gjøre det, sier Bruun Wyller.

• Les saken og se reportasjen på TV2s sider ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar