fredag 16. september 2011

Kongsberg får gjennomslag for krav om stedlig ledelse!


LAAGENDALSPOSTEN Forslaget om stedlig direktør ble positivt mottatt på Kongsberg sykehus. Ansatte ønsker seg en leder som brenner for sykehuset og pasientene og har sin lojalitet til Kongsberg sykehus Nå håper både ansatte og andre sykehusforkjempere at dette betyr en ny giv.

Folkebevegelsen for lokalsykehusene gratulerer Kongsberg med gjennomslag for kravet! I papirutgaven av Laagendalsposten, som du får kjøpt som pdf-fil gjennom www.buyandread.com, står det mer:

Forslaget om egen direktør ble mottatt både med glede og overraskelse ved Kongsberg sykehus.
– Jeg tror at dette vil være svært positivt for hele sykehuset. Men først og fremst for pasientene i området, sier aneste- sioverlege Gernot Ernst.

Ledere og tillitsvalgte ble informert i går formiddag om at administrerende direktør Nils Fr. Wisløff i samråd med styreleder Kristin Ørmen Johnsen foreslår at hver av de fire lokalsykehusene får sin egen direktør fra 1. januar 2012.

Store forventninger
På kirurgen 1 ble beskjeden om at sykehuset får sin egen direktør møtt med positive reaksjoner. Men likevel er det flere som vil vente med å slippe gleden virkelig løs.
– Det vil ha stor betydning hvem som får en slik direktørstilling, sier noen av de ansatte Laagendalsposten snakket med. De mener at en lokal direktør må ha sin lojalitet til Kongsberg sykehus.

– Hvilke kvalifikasjoner må en ny direktør ha?
– Det må være en person som brenner for sykehuset og vil sørge for at folk i Kongsberg skal ha det bra, sier Gernot Ernst og får bifall fra sykepleiere og hjelpepleiere.

Kort vei
Han tror at med det blir mye enklere å forholde seg til en leder som er til stede på sykehuset.
– Vi er et lite sykehus og da blir tjenesteveien kort mellom ansatte og direktør. Det kommer til å få stor betydning, sier han.
– Jeg tror også at dette vil bety at vi kan ha mye bedre sjanse til å rekruttere fagfolk til sykehuset.

Mange har æren
Gernot Ernst sier at det er mange som har æren for at ledelsen i Vestre Viken endelig har hørt på kravet om stedlig ledelse både fra ansatte, lokalbefolkning og politikere.
Han har selv vært svært aktiv både som ansatt og etter hvert SV-politiker.

– Men jeg er glad for at dette forslaget kom etter valget, slik at jeg ikke kunne bli beskyldt for å bruke dette som et stunt i valgkampen. For jeg har vært påpasselig med å skille rollene, sier han.

Sterkt krav
Fra de ansatte og deres tillitsvalgte ved sykehuset har det fra første stund kommet krav om stedlig ledelse.
I august rykket tillitsvalgte ved sykehuset ut med et leserbrev der de gjorde det klart at det er vanskelig å utvikle et totaltilbud ved sykehuset uten en stedlig ledelse.

Spørsmålet ble stilt til politikerne, men nå har administrerende direktør gått inn og foreslått dette.
Forslaget om stedlig ledelse kommer opp i styremøte i Vestre Viken 29. september.


FIKK LØNN FOR STREVET
– Nå har vi fått lønn for strevet. Dette viser at alle protestene har nyttet.
Det sier stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) som har vært en av de hardeste forkjemperne for sykehuset sin status.
– Dette er en meget gledelig helomvending, og det er godt å bli hørt, sier han og berømmer kongsbergfolks evne og vilje til å stå opp for noe de tror på.

Han forutsetter at den nye direktøren får både makt og ansvar.
– Både budsjett- og personalansvaret må tillegges den nye lederen om dette skal være noen vits. Nå må jobben med å gjenreise tilliten starte, slår han fast og er likevel fortsatt veldig opptatt av hvilke funksjoner sykehuset skal ha i framtida.

Løwer lettet
– Det var utrolig gledelig, sier Eldbjørg Løwer, leder i strategigruppa for Kongsberg sykehus.
– Dette er jo ett av de viktigste kravene vi fra denne gruppa. Nå slipper vi å gå videre med det.

– Hva tror du dette vil bety for sykehuset?
– Jeg tror at dette vil bety at sykehusene kan koordinere driften og utnytte ressursene riktig, sier Eldbjørg Løwer.

Hun mener også at det nytter å stå på for en sak og komme med konstruktive innspill.
Hva en stedlig ledelse vil bety for den videre strategi-prosessen, vet hun ikke foreløpig.

Lande glad
Ordfører i Kongsberg Vidar Lande, er også veldig glad for beskjeden.
– Dette er en svært gledelig melding! Vi har jobbet for dette lenge og det er svært positivt at det kommer fra ledelsen selv, sier Lande.

– Tror du beskjeden har kommet fra høyere hold i systemet?
– Det vet jeg ikke noe om, men vi har jobbet mot alle kontaktene vi har, fortsetter Lande.

• Disse sakene finnes i papirversjonen av Laagendalsposten for fredag 16. september. Kjøp pdf-utgaven av Laagendalsposten som pdf-fil gjennom Buy and Read ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar