lørdag 24. september 2011

Konserntillitsvalgt i Midt-Norge: Helseministeren roter det til


NRK TRØNDELAG Nyheten om at Oslo-sykehusene får 300 millioner kroner ekstra til nytt akuttmottak på Ullevål neste år viser seg å være feil.

Reaksjonene er kraftige og ordbruken egner seg ikke i media. Det er helt uttålelig hvis det er slik at bare Helse Sør-Øst får ekstra midler. Statsråden river da grunnlaget vekk for enhver omstilling i distriktene, sier konserntillitsvalgt i Helse Midt-Norge Sigmund Eidem til NRK.

Flere mente det var utilbørlig fordi Oslo universitetssykehus bruker langt mer enn de har og det bør ikke premieres. De bruker en million kroner for mye hver eneste dag.

– Må avklare

Men så viste det seg at saken slett ikke var som den ble oppfattet. De 300 millionene på neste års budsjett er tilsagn om lån, dog med gunstig rente og ikke ekstrapenger. Slett ikke.

– Helsedepartementet må nå sende ut en avklaring om dette, sier fylkesordfører i Sør-Trøndelag, Tore O. Sandvik (Ap).

– Det ville vært opprørende om det var slik.

Han reagerte selv kraftig da han hørte nyheten.

– Det er ikke snakk om ekstrabevilgning, men lån. Noe annet ville være helt feil.

Etter å ha sjekket saken slo Sandvik seg til ro,

Presentert som nyhet

At saken kan misforstås, er ikke så merkelig kanskje, for på pressekonferansen helseministeren og Helse Sør-Øst hadde etter et oppklaringsmøte om økonomien og omstillingene i Oslo, ble 300 millioner presentert som noe nytt som skal komme i statsbudsjettet.

– For 2012 foreslår vi 300 millioner til investeringer, nettopp for å lette på forholdene til de ansatte. Det er nødvendig med rehabilitering og det trengs et nytt akuttmottak på Ullevål. Det ønsker vi å bidra til, sa Strøm-Erichsen til NRK etter dagens møte med ledelsen i helseforetaket.

Investeringslån

På arbeiderpartiets nettsider er denne saken presentert i en artikkel om at regjeringa vil ha nye sykehusinvesteringer i Oslo for 1,5 milliard kroner. Dette vil muliggjøre blant annet nytt akuttbygg på Ullevål.

Men litt ned i artikkelen går det fram at dette ikke er nye millioner i form av bevilgninger, men at regjeringa i statsbudsjettet 2012 vil foreslå at Stortinget bidrar med finansiering av første fase av investeringene knyttet til gjennomføring av samlokaliseringstiltak til 1,5 milliarder kroner.

Staten vil bidra med til sammen 750 millioner kroner i lån til disse tiltakene. For 2012 foreslås det bevilget 300 millioner kroner. Dette er maksimalt av hva staten normalt bidrar med av investeringslån, og gis med gunstig rente.

• Les saken på NRK Trøndelags nettsider ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar