fredag 2. september 2011

- Fjern hele Vestre Viken


RINGERIKES BLAD Knapt en eneste taler tok til orde for å beholde foretaksordningen under onsdagens sykehusmøte.

Vestre Viken helseforetak sto særdeles lavt i kurs hos de fleste fremmøtte under onsdagens åpne møte om Ringerike sykehus' framtid.

Verken Vestre Viken eller Helse Sørøst var representert på møtet onsdag kveld. Det vakte reaksjoner.
– Hadde det vært snakk om politiske partier, hadde det vært utenkelig ikke å møte opp, sa May Britt Nordli, som var en av de fremmøtte som tok ordet.

LES OGSÅ: Mobiliserte for sykehuset

– Bastard-modell
Hun var ikke alene om å uttale seg kritisk om helseforetaket. Knapt nok en eneste taler tok til orde for å beholde foretaksordningen.

– En bastard-styringsmodell som må erstattes, kalte Per Olaf Lundteigen (Sp) ordningen. Etter et spørsmål fra Einar Zwaig sa han seg villig til å fremme forslag om å fjerne ordningen.
– Men det vil føre til at jeg får mye kjeft. Da trenger jeg støtte, sa han.

Lundteigen pekte for øvrig på at ansvaret for å gjøre endringer ligger hos én person: Statsråden.

LES OGSÅ: Fikk høre ansattes frustrasjon

Trond Helleland (H) var raskt ute med å si at foretakene bør fjernes. Og han er bekymret for lokalsykehusene i Buskerud.
– Ringerike har et av de største lokalsykehusene i landet. Det har vært veldrevet i mange år. Derfor er det veldig synd om det skal synke hen i det ansatte betegner som «glava», sa han.

Stedlig ledelse
Lise Christoffersen (Ap) representerte det største regjeringspartiet for anledningen, men pekte også på at hun har jobbet for å fjerne foretaksmodellen.
– Og vi ønsker en stedlig ledelse. Det skal vi ta opp. Jeg snakket med Martin Kolberg om den manglende dialogen mellom ansatte og ledelse, og han tar det umiddelbart opp med statsråden, sa han.
– Vi skal slå ring rundt sykehusene på Ringerike, Kongsberg og i Drammen, sa hun.

I salen satt det mange tilhørere med sterke meninger. Uten unntak var de sterkt kritiske til styringen fra Vestre Viken HF og Helse Sørøst.
– Her er det tverrpolitisk enighet om at vi må bevare et velfungerende lokalsykehus. Her snakker man om omstilling, mens det i virkeligheten dreier seg om nedbygging, sa Arne Broberg.

Overlege Vigdis Stenberg ved medisinsk avdeling forklarte litt om situasjonen i forhold til ledelsen.
– Hadde Vestre Viken vært representert her, ville det ikke ha hjulpet. Jeg spurte direktøren rett ut om han visste hva som foregår innenfor veggene her - hva vi driver med. Han svarte ærlig at han ikke visste det, sa hun.

LES OGSÅ: - Det brenner under Ringerike sykehus

• Les saken i Ringerikes Blad ved å klikke her eller på overskriften.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar