onsdag 28. september 2011

Kongsberg: Vestre Viken-Wisløff vil fjerne føden og akuttkirurgien


LAAGENDALSPOSTEN 28. september 2011 (SAKEN OPPDATERES) I formiddag kom det mange i Kongsberg har fryktet – Vestre Viken-ledelsen vil legge ned Føden. I Kongsberg kjempes det videre for føden.

Dette kommer fram i strategidokumentene som administrerende direktør Nils Fr. Wisløff har lagt fram. Arbeidsgruppen som har vurdert fødetilbudet anbefaler at fødetilbudet for Drammen og Kongsberg samles i Drammen.


LES STRATEGIDOKUMENTET HERGruppen mener at dette vil «sikre flere pasienter et fødetilbud i tråd med nasjonale kvalitetskrav og bidra til et mer likeverdig fødetilbud til hele Vestre Vikens befolkning. Det vil også redusere bruk av ressurser til beredskap og konvertere hvilende vakttimer for leger til aktiv pasientbehandling. Den økte reiseavstanden for fødekvinnene som berøres er håndterbar.»


Det blir også foreslått at akutt kirurgisk behandling ved sykehusene i Kongsberg og Drammen skal samles i Drammen, mens planlagt operativ virksomhet fortsetter begge steder.

 "Utviklingen innen det kirurgiske fagfeltet vil gjøre det enda mer krevende å rekruttere fagfolk i tiden som kommer", heter det i forslaget. Nå skal disse anbefalingene ut på høring og det kommer til å bli en hard kamp for å beholde disse funksjonene.Ordfører i Kongsberg, Vidar Lande, reagerer sterkt på beskjeden som nå kommer fra Vestre Viken.

 – Det er helt uholdbart å legge ned føden og akuttkirurgien. Vi vil kjempe hardt for at disse funksjonene skal bestå når saken nå kommer ut på høring, sier han.


LES OGSÅ: Laila Gustavsen (Ap): Garanterer for fødeavdelingen Kari Anne Sand (Sp) er ikke overrasket over signalene.

– Jeg er ikke overrasket, men det er svært dramatisk. Nå må vi bare forsøke alt vi kan å påvirke beslutningstakere på alle plan. Ikke minst er det viktig at hele kongsbergsamfunnet, næringslivet inkludert, står opp for at vi får beholde disse funksjonene. Men til slutt er det helseministeren som har den endelige avgjørelsen, sier Sand.Vestre Vikens direktør, Nils Fredrik Wisløff har tidligere uttalt at det ikke finnes øremerkede midler til en operasjonsstue i Kongsberg. Men han snudde i saken og uttalte på foretakets hjemmesider tidligere i august at ortopedisk operasjonsstue på Kongsberg bør realiseres straks.LES OGSÅ: Ny operasjonsstue i Kongsberg skal bygges omgående• Les saken i Laagendalsposten på nett ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar