torsdag 15. september 2011

Norske sykehus forfaller - trenger 19 mrd kroner


NETTAVISEN.NO En av to norske sykehus er i bygningsteknisk dårlig tilstand, ifølge Riksrevisjonen.

Bygningsmasse til en verdi av 60 milliarder kroner skjøttes dårlig i Helse-Norge, ifølge en fersk rapport fra Riksrevisjonen. Oppgraderingsbehovet anslås å være rundt 19 milliarder kroner.

Rapporten ble offentliggjort torsdag.

- Skyver problemene foran seg
- Dårlig vedlikehold fører over tid til store ekstrakostnader med omfattende reparasjonsarbeid. Dette er bare å skyve kostnadene foran seg. Før eller senere må det tas, sa riksrevisor Jørgen Kosmo da han kommenterte rapporten.

Han understreket at bygningsmassens kvalitet er en helt nødvendig del av det å sikre forsvarlige helsetjenester.

Peker på negativ utvikling
Til tross for investeringer på over 40 milliarder kroner i årene mellom 2003 og 2009, er den tekniske tilstanden på landets sykehus langt fra god.

Det har vært en negativ utvikling når det gjelder tilstanden for en betydelig del av bygningsmassen i denne perioden.

Riksrevisjonens rapport betegner tilstanden som dårlig på 50 prosent av bygningsmassen.

Riksrevisjonen har beregnet behovet for teknisk oppgradering slik:
Helse Sør-Øst 9,9 milliarder kroner
Helse Vest 3,1 milliarder kroner
Helse Midt-Norge 2,4 milliarder kroner kroner
Helse Nord-Norge 3,9 milliarder kroner

Sum 19,3 milliarder kroner kroner

Mens man venter på nybygg
Riksrevisor Jørgen Kosmo uttalte seg på pressekonferansen torsdag særlig kritisk til at vedlikehold forsømmes på gamle bygg i påvente av nybygg.

- Man kan si at man ikke behøver å vedlikeholde bygningsmasse som likevel skal saneres, men da må det i det minste foreligge konkrete planer om nybygg. Vi i Riksrevisjonen ser veldig alvorlig på at vedlikeholdsarbeidet ved sykehusene ikke er godt nok. Det påfører samfunnet økte utgifter over tid.


Verst i Nord-Norge
Verst er det i Nord-Norge, som også har den eldste bygningsmassen. Her er 44 prosent av bygningsmassen fra før 1970.

En spørreundersøkelse Riksrevisjonen har foretatt rundt i helseforetakene viser at rundt halvparten av arealet som forvaltes vurderes å ha en tilstandsgrad på 2 eller 3. Det betyr middels kraftig eller kraftge symptomer på dårlig teknisk tilstand.

• Les saken på Nettavisen.no ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar