torsdag 11. september 2008

AHUS sliter


Med 27 millioner kroner i underskudd går Akershus universitetssykehus en knalltøff høst i møte.

Adm.dir. Erik Kreyberg Normann (bildet) varsler betydelige kutt utover høsten for å oppnå budsjettbalanse.

Dundrende underskudd
Helse Sør-Øst la torsdag frem tall som viser at flere av helseforetakene går med dundrende underskudd.
Ved utgangen av juli er budsjettavviket på hele 246 millioner kroner. Vedtatte omstillingsvedtak er viktigste forklaring ifølge Helse Sør-Øst-ledelsen.
Ahus og Rikshospitalet (minus 34 millioner) er blant "verstingene"i oversikten som Helse Sør-Øs-styret sendte t ut etter styremøtet 4. september.
Aker derimot kan skilte med "bare" 6,4 millioner kroner i underskudd.
Sunnaas sykehus HF er i budsjettbalanse, viser talloversikten fra helse Sør-Øst.

• Les saken i Østlandets Blad ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar