tirsdag 9. september 2008

Nordmøre og Romsdal: Tillitsvalgte med epostaksjon mot de regionale helseforetakene

ROMSDALS BUDSTIKKEDe tillitsvalgte i Helse Nordmøre og Romsdal mener det er på tide å vurdere å legge ned regionale helseforetak. Nå går de til e-post-aksjon.

- Helsereformen skulle være veien ut av uføret, en innholdsreform med faglighet og kvalitet som ledetråd. Ansvar og myndighet ble samlet på Statens hånd for å kunne gjennomføre nødvendig omstilling, skriver Bernd Müller, Oddbjørn Tomren og Knut Ivar Egset i et felles brev. De er hovedtillitsvalgte lokalt for henholdsvis legeforeningen, sjukepleierforbundet og Fagforbundet. Brevet sendes ut til mange - og mottakerne oppfordres til å sende mailen videre.

I brevet skriver det at byråkratiet har fått leve sitt eget liv og vokst seg stor. Samtidig har det blir langt fra golvet i det enkelte sjukehus til toppene i Stjørdal.

- Helse Midt-Norge er en foretaksfamilie, men føler vi at vi er i samme båt? Hvordan omgås vi hverandre? Har vi gode beslutningsprosesser internt i Helse Midt-Norge, eller strides vi til liten nytte for pasientene? spør de tillitsvalgte.

De mener helsereformen er moden for reform og at opprettelsen av de regionale helseforetakene var et feilgrep. - Vi spiller helsemonopol med spilleregler som tilpasses til stadighet. Så langt har ikke regelendringene vært i våre pasienters favør.

• Les hele saken i Romsdals Budstikke ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar