torsdag 11. september 2008

Stovner bydel: Tilbake til Aker sykehus?

GRORUDDALEN.NO Bydelene har blitt bedt om å avgi høringsuttalelse i forbindelse med hovedstadsprosessen. Tidligere soknet beboerne i Bydel Stovner til Aker sykehus, mens man i nyere tid har soknet til Ahus. Bydelspolitikerne er ikke enige om hva som er det beste alternative.

- Uttalelsen bydelsadministrasjonen har formulert er bra, men vi ønsker en endring, sa Grete Andberg (Ap).

Stovner og Aker
«Sykehustilhørigheten for Bydel Stovner og resten av Groruddalen bør vurderes på nytt i forhold til Aker sykehus, som må rustes opp til et tidsmessig lokalsykehus med de funksjoner som er nødvendige. Bydelen vil påpeke at Oslo kommune er organisert annerledes enn øvrige kommuner innenfor Ahus sitt opptaksområde og har andre behov,» står det i forslaget fra Arbeiderpartiet.

• Les hele saken på Groruddalen.no ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar