onsdag 3. september 2008

BUS: Milliardsmell for sykehusene


VG Nett: Årsrapporten fra Beregningsutvalget for spesialisthelsetjenesten (BUS) som ble lagt frem mandag, viser at tallene fortsatt står i rødt, og at sykehusene i 2007 ikke ble flinkere til å få mer utbytte av pengene sine.

I forhold til kravet fra Helse- og omsorgsdepartementet gikk de fire helseregionene samlet med 1,5 milliarder i underskudd i fjor. De siste fem årene har man til sammen gått med et underskudd på 9,4 milliarder i forhold til det man fikk beskjed om fra eier, som i dette tilfellet er departementet.

Samtidig hevder BUS det er store sprik i aktivitetstallene de selv har funnet mot tallene helseregionene selv melder inn.

Lenger vekk fra kravet etter sammenslåing
Dårligst ut av helseregionene kommer Helse Sør-Øst, som er den desidert største regionene og som dekker halvparten av landets befolkning.
Sammenslåingen av de to regionene sør og øst har heller ikke bedret situasjonen i 2007, ifølge utvalget.

«Helse Sør-Øst har et årsresultat som er betydelig lengre fra eiers styringskrav enn hva Helse Sør og Helse Øst hadde samlet i 2006», oppsummerer BUS.

Samtidig øker gjelden for sykehusene totalt: 3,3 milliarder mer i rentebærende gjeld er status fra 2006 til 2007, samtidig som gjeld som brukes til løpende utgifter - såkalt driftskreditt - øker med nesten to milliarder.

• Les mer i VG Nett ved å klikke her eller på overskriften.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar