onsdag 10. september 2008

Helse Bergen: Fagfolk protesterer mot nedleggelse av tilbud til unge schizofrene

INNLEGG I BERGENS TIDENDE I DAG, 10. SEPTEMBER
av
Hans E. Hellerud, overlege, spesialist i psykiatri og indremedisin
Inger Greve Isdahl, overlege, spesialist i psykiatri
cand.polit.Anne Grete Skogstad, senior psykologspesialist
Kjerstin Iren Mæland Søvik, overlege, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri

Ta vare på Blåbærlia!

Vi ber ledelsen, og de ansvarlige personer i styret for Helse Bergen, ta innover seg at det er de sykeste ungdommene - den svakeste pasientgruppen - som nå er i ferd med å miste sitt tilbud.

Schizofreni er den mest alvorlige av våre psykiske lidelser. Sykdommen får omfattende konsekvenser for dem det gjelder og deres familier. Dette er en pasientgruppe som ikke lager støy i media. Deres pårørende er som oftest utslitt av at de i mange år har måttet navigere i et komplisert helsevesen, hvor nettopp disse pasientene svært ofte ikke ivaretas og faller igjennom. Som behandlingsansvarlige for den sårbare pasientgruppen unge mennesker med schizofreni, vil vi derfor rope et varsku mot nedleggelse av seksjon B1, Blåbærlia!

Hele fagmiljøet, de tillitsvalgte, verneombudene og representanter for pårørendeforeningen har argumentert klart imot nedleggelse. Våre argumenter blir verken hørt eller vurdert av ledelsen i psykiatrisk divisjon. Vi ønsker derfor å peke på følgende:

Ledelsen tar feil
Ledelsen tar feil når de hevder at beslutningen om nedleggelse er faglig forsvarlig og at disse pasientene vil få et fullgodtbehandlingstilbud ved DPS. (DPS er de psykiatriske poliklinikkene og få sengeplasser tilknyttet disse). Vi spør hvem som har gitt de faglige rådene i denne saken, når og av hvem eventuelt vedtak måtte være fattet.

• Les hele innlegget i Bergens Tidende ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar