tirsdag 9. september 2008

OECD kritiserer stykkprisfinansieringen


KLASSEKAMPEN har vært på foredrag med statsminister Jens Stoltenberg, som avviser en OECD-rapport med kritikk av den norske økonomien. Avisen skriver blant annet:
Også sykehusreformen får på pukkelen av OECD. Organisasjonen kritiserer stykkprisfinansieringen for å ha bidratt til faretruende kostnadsøkninger i helsevesenet. Statistisk sentralbyrå (SSB) har tidligere vist at de totale helseutgiftene økte fra 94 milliarder i 1997 til 203 milliarder i 2007, altså mer enn en dobling på ti år. Utgiftene til helse er nå ni prosent av BNP, midt på treet i OECD-sammenheng.

• Les hele saken i Klassekampen ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar