torsdag 11. september 2008

Helse Sør-Øst: Inntaksstopp for atrieflimmer

DAGENS MEDISIN Rikshospitalet tar ikke lenger imot pasienter til behandling av atrieflimmer, og nå vurderer også Ullevål universitetssykehus å gå til inntaksstopp.

- Det er lite hensiktsmessig å sette opp pasienter på liste tre år frem i tid, sier overlege Finn Hegbom på Ullevål.

Dermed har pasienter med atrieflimmer i Helse Sør-Øst et stort problem. De andre regionene har nemlig nok med egne pasienter og tar ikke imot fra andre helseregioner.

- Det er svært lange ventelister i hele landet, og i Helse Sør-Øst er ventetiden på over tre år, sier overlege Finn Hegbom.

Han understreker at dette er pasienter som er mye plaget. - De fleste pasientene har prøvd flere typer medisiner, og dette er siste utvei for dem. Mange av pasientene går sykmeldt. Dette er en vanskelig situasjon, sier Hegbom.

• Les mer i Dagens Medisin på nett ved å klikke her eller på overskriften

• Du kan lese mer om atrieflimmer i Pasienthåndboka, klikk her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar