torsdag 11. september 2008

Helse Sør-Øst: 15 millioner mer til rusbehandling

HALDEN ARBEIDERBLAD: Styret i Helse Sør-Øst bevilget i styremøtet torsdag 15 millioner kroner ekstra til rusbehandling ut dette året.

Bakgrunnen for vedtaket er økende ventelister innenfor rusfeltet.
– Vi har satset på rusfeltet siden vi overtok ansvaret i 2004. Det har vært en satsing på mer helsefaglig kompetanse og en økning i ressursbruken, men det er fortsatt behov for mer, sier viseadm.dir i Helse Sør-Øst RHF Mari Trommald i en pressemelding.
– Vi har et sørge-for-ansvar for befolkningen i hele vår region og det er behovet hos pasientene som styrer vår utvikling, sa Trommald i styremøtet. Hun minnet om at rusmiddelmisbrukerne ikke er en ensartet gruppe.
– Vi skal ha tilbud i vår region for rusmiddelmisbrukere i alle aldre, og med ulike misbruk. De som ønsker seg tilbake til standardiserte behandlingsforløp slik det var tidligere, lukker øynene for framtidas behov, sa hun.

Det er spesielt fire områder hvor kapasiteten og ventelistene er for lange og Helse Sør-Øst ønsker å kjøpe behandlingstilbud:
*Pasienter med omfattende problematikk både ift rus og psykiske lidelser - både korttid og langtid
*Pasienter med mye omsorgsbehov (tilleggsproblematikk) og mindre behov for aktiv behandling
*Unge menn med rusproblemer og atferdsmessige tilleggsproblemer som ikke kan være i terapeutiske samfunn
*Avgiftning narkotika

• Les saken i Halden Arbeiderblad ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar