tirsdag 9. september 2008

Om for snevert økonomisk perspektiv på helse: Respekt for mennesket!

MENINGER, BT 31. AUGUST 2008

Av Jens Ramfjord, psykologspesialist og jobber til daglig i Bergensklinikkene

Til dem som har et for snevert økonomisk perspektiv på helse: Det lønner seg på sikt, menneskelig, men også rent økonomisk, å gi en grundig, lydhør og omsorgsfull hjelp. Det er en påstand!

Diskusjonene ift. helsevesenet og andre hjelpe- og omsorgssystemer i Norge kretser gjerne rundt tema som økonomi, kompetanse og teknologi. Perspektivet til den som søker hjelp (og hjelperens perspektiv) kommer likevel ofte litt mer i bakgrunnen i den offentlige debatten. Nå diskuteres det en ny helsereform, og derfor fikk jeg lyst til å komme med noen momenter som nok lett kan bli litt forsømt om en ikke har et nok direkte fokus på dem underveis.

(Klippet følgende avsnitt av plasshensyn: Underliggende verdier, Menneskers liv, Innhold og kvalitet, Lidelse og penger, Alle vil bli berørt, Andres ve og vel)

Brukernes perspektiv
For helse, og generelt det å jobbe med mennesker som trenger hjelp, kan bare i begrenset grad forstås og styres ut fra snevre markeds- og bedriftsøkonomiske verdier og strategier. Økonomer og mer økonomisk orienterte politikere forstår alltid ikke det like godt; det er ikke deres fremste kompetanseområde. Og brukerne vil alltid trenge mer enn bare piller, penger, tekniske løsninger, korte konsultasjoner og hastverkspreget hjelp m.m. Mennesker i en sårbar situasjon trenger å bli sett og lyttet til. Og om en i dannelsesprosessen ift. den varslede helsereformen klarer å lytte til brukernes perspektiv i større grad (foruten hjelpernes), vil det etter mitt syn medføre en betydelig beriking og kvalitetsheving.

• ANBEFALES! Les hele innlegget i BT ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar