fredag 12. september 2008

Fortsatt like mange på gangen


De første fire månedene i år lå like mange pasienter i korridorene på norske sykehus som i samme periode i fjor. Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen mener korridorpasientene er forårsaket av et ledelsesproblem i helseforetakene.

Uheldig
– Det er faglig enighet om at dette er uheldig for pasientene – og det er uheldig for personalet, sier Larsen, ifølge Helsedirektoratet.

I hele landet ligger daglig 270–280 pasienter på korridoren, og disse tallene er uendret i år i forhold til i fjor. Andelen korridorpasienter i forhold til antall sengeliggende pasienter var i begge periodene på 2,6 prosent.

Flest i Stavanger
Stavanger Universitetssykehus har flest korridorpasienter. Her ligger 7,2 prosent av de innlagte pasientene på korridoren.

Også Ringerike sykehus, Helse Nord-Trøndelag HF og Helgelandssykehuset HF har over fire prosent av pasientene plassert på gangen.

Den største økningen av korridorpasienter fra i fjor til i år har skjedd i Helse Bergen – fra 1,2 prosent til 2,6 prosent. I Helse Nord-Trøndelag har det vært en økning fra 2,5 prosent til 4,2 prosent. Også i Helse Midt-Norge har det vært en økning, fra 2,7 prosent til 3,2 prosent.

Færre på gangen i Helse Sør-Øst
Den største reduksjonen i andel korridorpasienter har Helse Sør-Øst.

Ullevål universitetssykehus, Sykehuset Østfold og Diakonhjemmet sykehus har hatt størst reduksjon i andelen korridorpasienter, med en reduksjon på over ett prosentpoeng.

Under en halv prosent
Mange sykehus greier å holde antallet korridorpasienter under 0,5 prosent. Dette gjaldt i første kvartal i år for Sykehuset Innlandet Elverum, Blefjell sykehus Rjukan, Sandefjord sykehus, Voss sjukehus, Nordfjord sjukehus, Lærdal sjukehus, Narvik sjukehus og Helse Finnmark Hammerfest, alle tre sykehusene i Sørlandet HF, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Sunnås.

Statistikken gjelder for somatiske avdelinger.

• Les saken i Dagens Medisin ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar