tirsdag 2. september 2008

Nordlandssykehuset: - De sparer seg til fant


NRK Nordland De sier opp folk for å spare penger, men Nordlandssykehuset bruker mer penger på innleie i år enn i fjor.

Nordlandssykehuset varsler at de kommer til å si opp ansatte for å spare penger. Helseforetaket er pålagt å gå i balanse før året er omme.

De skal spare penger ved å si opp ansatte.

- Spesialister
Men så langt i år har Nordlandssykehuset brukt mer penger på inneleid arbeidskraft enn på samme tid i fjor.

Sykehuset er avhengige av å bruke innleid arbeidskraft sier sykehusdirektør Eivind Solheim.

Fire millioner
Nordlandssykehuset har brukt nær fire millioner kroner mer på innleid arbeidskraft første halvår i år sammenlignet med samme tid i fjor. Samtidig brukte sykehuset i overkant av 800.000 kroner mindre på overtid. I all hovedsak er pengene brukt til å leie inn spesialsykepleiere og leger.

Men før helga varslet ledelsen i sykehuset oppsigelser. Hjelpepleier Erna Marie Pettersen jobber på kirurgisk avdeling i Bodø og hun har fått beskjed om at hun kan miste jobben.

- Sykehuset sparer seg til fattigmann. De kutter stillinger, samtidig som de kaller inn flere ekstravakter. Det kan vel neppe kalles innsparing, sier Pettersen.

Stopper ikke innleie
Nordlandssykehuset sliter med økonomien og er pålagt å gå i balanse innen utgangen av året. Det betyr at de må spare mellom 100 og 120 millioner kroner. Derfor har ikke sykehuset lenger råd til å leie inn personale.

- Likevel kan vi ikke stoppe innleie av folk. I vår virksomhet lar det seg ikke gjøre, sier Solheim.

- Innleie av arbeidstakere er en naturlig og nødvendig del driften ved ethvert nord-norsk lokalsykehus. Denne arbeidskraften er i stor grad knyttet til spesialavdelinger hvor vi mangler, sykepleiere, leger og andre spesialister. Hvor mange vi leier inn kan variere fra det ene året til det neste. I år ser vi en oppgang, spesielt på innleie av sykepleiere, sier direktør Eivind Solheim ved Nordlandssykehuset.

• Les mer på NRK Nordlands nettsider ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar