fredag 12. september 2008

Slår ring om Lofoten sykehus


NRK NORDLAND Lofotrådet kjemper for nå for å beholde den lokale ledelsen ved sykehuset. Rådet, som består av alle Lofot-kommunene, frykter ei nedbygging av lokalsykehuset dersom ledelsen blir sentralisert til Bodø.

Styret i Nordlandssykehuset skal på et møte i november avgjøre om den lokale ledelsen skal fjernes.

Ordførar i Flakstad, Stein Iversen, advarer mot ei slik omorganisering. - Vi er redd for at Lofoten sykehus skal bli en salderingspost for Nordlandssykehuset i Bodø, sier Iversen.

Sammen med sine ordførerkolleger er han redd for å miste den stedlige direktøren på sykehuset på Gravdal. I dag er det ennå sånn at Lofoten og Vesterålen har hver sin avdelingsdirektør.

Ny modell for sykehusene
Nå utredes en ny klinikkmodell for Nordlandssykehuset , og resultatet kan bli at avdelingsdirektørene forsvinner.

Samtidig skal Nordlandssykehuset gjennomføre innsparinger i 100 millionersklassen.

I Lofoten frykter de framtida dersom den lokale ledelsen blir borte. - Lofotrådet er engstelig for eksistensen og opprettholdelsen av beredskapen og sykehuset i seg selv. For når du fjerner administrasjonen fra distriktssykehusene og inn mot senteret, så ligger det i menneskets natur å konsentrere seg om det som foregår i nærmiljøet, og da blir nærmiljøet Bodø, sier Iversen.

Og Lofot-ordførerne sitter ikke stille og ser på at avdelingsdirektøren forsvinner. 10. oktober skal de i møte med ledelsen i Helse Nord og Nordlandssykehuset.

Styrelederen i Nordlandssykehuset, Stig Fossum, sier erfaringene med å fjerne den lokale ledelsen i Narvik og Harstad er gode. Men avgjørelsen er ennå ikke tatt i Nordlandssykehuset. Og nedbygging trenger Lofotrådet ikke å være redd for, sier Fossum:

- Det er investert betydelig i Lofoten i løpet av de siste årene. I forhold til rammene for 2009 er Lofoten skjermet, og samtidig jobber vi med et byggeprosjekt i Vesterålen på nesten 1 milliard kroner. Så å si at dette skal representere en form for nedbygging, er i mine øyne en helt feil måte å se det på, sier Fossum.

• Les saken på NRK Nordlands nettsider ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar