mandag 25. januar 2010

Åpent møte om Aker sykehus mandag 25. januar 2010


Aker sykehus venner og Fagforbundet på Aker arrangerer et åpent møte om Aker sykehus' fremtid mandag den 25. januar kl. 19–20.30. Møtet blir holdt i Kirurgisk auditorium på Aker sykehus (inngang via hoved vestibylen).

Politikere og sentrale aktører er invitert. Blant dem som deltar i debatten er byråd for helse og eldre i Oslo, Sylvi Listhaug (Frp) og bystyrepolitikerne Nina Bachke (Ap), Carl Christian Blich (H), Knut Even Lindsjørn (SV), Erling Folkvord (R) og Haakon Brænden (Krf). Dessuten deltar spesialist i allmennmedisin Imre Hercz, Bente Øien Hauge fra Folkebevegelsen for lokalsykehusene og Roy Pedersen fra LO i Oslo.

Møtet åpnes av visesangeren Lars Klevstrand og ledes av by­delsutvalgsleder Anders Røberg-Larsen fra Grorud.

Møt opp, still spørsmål og delta i diskusjonen!

Pressen er hjertelig velkommen til å overvære debatten.

For nærmere informasjon:
• Møteleder mandag: Anders Røberg-Larsen, telefon 416 64 146
• Fagforbundet Aker universitetssykehus: Leder Are Saastad, telefon 917 24 293 eller nestleder Ann Karin Osode, telefon 452 53 654.
• Aker sykehus’ venner: Leder Torstein Winger, telefon 22 65 64 59 eller aksjonsleder Bodil Nordvik, telefon 977 75 392

Dette møtet er satt opp i forkant av at Oslo bystyre onsdag 27. januar skal behandle en interpellasjon fra Erling Folkvord (Rødt) om Aker sykehus. Avstemmingen i bystyret vil få stor betydning for styrebehandlingen i Oslo universitetssykehus 17. februar. Klikk her for å finne sakskartet til bystyremøtet.

NB! Nei til nedleggelse av Aker sykehus på Facebook - klikk her for å følge gruppa!

Koordinators kommentar: Jeg stiller på dette møtet! Gjør du?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar