torsdag 28. januar 2010

Samtlige Oslo-partier krever Aker som lokalsykehus: - MODIG OG SOLEKLART SIGNAL TIL MINISTEREN


PRESSEMELDING FRA FAGFORBUNDET AKER universitetssykehus: Et enstemmig Oslo bystyre vedtok onsdag kveld å kreve stans i overføringene til Ahus, en uavhengig evaluering av Stovner og Grorud og at det ikke foretas salg av eiendom på Aker som umuliggjør sykehusdrift der. - Jeg vil ikke nøle med å kalle dette en stor seier.

Dette sier leder i Fagforbundet Aker, Are Saastad, etter å ha fulgt bystyrets behandling av Oslo universitetssykehus’ høringssak om lokalsykehus i Oslo. Som kjent foreslår helseforetaket i en rapport å nedlegge Aker sykehus, som er et velfungerende sykehus i økonomisk balanse.

”Ulydig” og modig høringssvar
- Det er i seg selv oppsiktsvekkende at bystyrets partier legger hovedvekten på noe helt annet enn de er blitt spurt om. I stedet for på forholde seg til den begrensete horisonten Oslo universitetssykehus arbeider med, går de rett på det viktigste, nemlig å sette spørsmålstegn ved klokheten i vedtakene i Helse Sør-Øst, sier Saastad.

Disse vedtakene sier at seks Follo-kommuner og Alna bydel i Oslo skal overføres til Ahus i løpet av 2010. Bystyret krever altså at alle overføringer stanses, slik at de dårlige erfaringene Stovner og Grorud bydeler har gjort seg under Ahus, kan bli evaluert. Også Ahus’ samlete kapasitet må evalueres, krever bystyret. Evalueringen skal dessuten foretas av en uavhengig instans. I klartekst betyr dette noen andre enn Helse Sør-Øst.

— Dette er fantastisk modig og flott gjort av bystyret. Og enda bedre er det at partiene også er enige om å også sende hørings svaret til Stortinget, helseministeren og Helse Sør-Øst. Dette er å sette bjella på katta. Det er disse som nå sitter med ansvaret for Aker sykehus’ framtid.

Bryter en ond sirkel
Saastad mener Oslos politikere med onsdagens vedtak tar tilba ke noe av den makten de mistet da sykehusene ble statlige hel seforetak i 2002.

- Bystyret har brutt det jeg vil kalle ansvarsfraskrivelsessirkelen i sykehusstyringen. Stortinget skylder på helseministeren, helse ministeren viser til Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus forholder seg kun til ”premisser” ovenfra. Før kveldens vedtak tok ingen et skikkelig ansvar for pasientene, som vil tape så det synger om Helse Sør-Østs vedtak blir gjennomført. Nå har Oslos politikere vist vei, og tatt ansvar. Det står det stor respekt av, sier Saastad.

Enorm inspirasjon for Akers venner
Fagforbundet Akers leder forventer at helseministeren og Helse Sør-Øst nå tar en time-out i Aker-saken.

- Vi vet vi ikke har vunnet kampen for Aker som lokalsykehus for Oslo og Groruddalen — ennå. Det er svært sterke krefter vi slåss mot. Men det er ingen tvil om at signalet Oslo bystyre nå sender er meget kraftfullt. Jeg gadd se den ministeren som tør å føyse bort et enstemmig bystyres anbefalinger.

- Dessuten har jo vi som er motstandere av nedleggelse vist at vi er ganske sterke, vi også. Jeg kan forsikre at vi ikke er mindre inspirert til å fortsette kampen for Aker sykehus etter dette, slår Are Saastad fast.

For nærmere informasjon:
Leder Are Saastad, telefon 917 24 293 eller
nestleder Ann Karin Osode, telefon 452 53 654.Koordinators kommentar:
Dette var gode nyheter for befolkningen og Groruddalen, men også for lokalsykehusforkjempere i resten av landet. Gratulerer!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar