torsdag 7. januar 2010

Strøm-Erichsen og Navarsete til Skottland


DAGENS MEDISIN Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete besøker Skottland tirsdag 12. januar. De ønsker å få innsikt i skotske erfaringer med samhandling i helsetjenesten.

– Skottland og Norge er like på mange måter. Utfordringene som våre helsetjenester står overfor, ligner hverandre også. Det er derfor spesielt interessant å lære mer om hvordan det skotske helsesystemets regionaliserte struktur fungerer i forhold til å møte behovet for samordnede helsetjenester, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i en pressemelding.

Ønsker å lære
Under besøket vil statsrådene ha møter med folkehelseminister Shona Robinson og direktør for NHS Scotland, Dr. Kevin Woods. I samtalene vil statsrådene ha fokus på spørsmål knyttet til styringsprinsipper og organisering, finansiering og ansvarsfordeling mellom sentrale og regionale myndighetsnivåer.

– Vi ønsker å se om det er elementer fra måten det skotske helsesystemet er bygd opp på som vi kan trekke erfaringer fra og eventuelt ta med når den norske samhandlingsreformen skal utformes, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Feltbesøk
Strøm-Erichsen og Navarsete vil også besøke et lokalt helsesenter i Edinburgh, ledsaget av direktøren for NHS Lothian, som er det neste største av Skottlands 14 regionale helsestyrer.

På feltbesøket vil statsrådene få et inntrykk av hvordan primærhelsetjenesten opplever samarbeidet med spesialisthelsetjenesten innenfor rammen av et regionalt helsestyre. (td)

• Les saken i Dagens Medisin ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar