søndag 10. januar 2010

Oppdragsdokument 2010, fra departementet til de regionale helseforetakene (RHF-ene)


(FRA REGJERINGENS NETTSIDER:)

Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokumenter til de regionale helseforetakene har to formål:

Det blir stilt styringskrav til de regionale helseforetakene
Midlene i Stortingets budsjettvedtak blir formelt stilt til deres disposisjon
Oppdragsdokumentene sendes normalt ut en gang i året.

• Finn oppdragsdokumentene for de siste årene - og 2010 - ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar