tirsdag 19. januar 2010

Bøhler godtar et strippet Aker sykehus med rus, psykiatri og storbylegevakt


Stortingsrepresentant Jan Bøhler (Ap) fra Oslo har engasjert seg sterkt for å bevare Aker sykehus som lokalsykehus. I dagens utgave av Dagsavisen ser det ut til at han godtar en strippet versjon med rus, psykiatri og storbylegevakt.

DAGSAVISEN Aker sykehus kan få ansvar for rus, psykiatri og legevakt. Forslaget skaper full splittelse blant dem som har kjempet for å bevare sykehuset.

Leder Jan Bøhler i Oslo Arbeiderparti og Are Saastad i Fagforbundet har lenge stått sammen på barrikadene i kampen mot å nedlegge Aker sykehus. Men kampfellene er nå rykende uenige om den nye modellen for Akers framtid som Oslo universitetssykehus skisserer.

Styreleder Steinar Marthinsen i Oslo universitetssykehus (OUS) var på et seminar med helse- og sosialkomiteen i Oslo bystyre i forrige uke. Der la han fram mulige tjenestetilbud som Aker kan tilby i framtida: Rus, psykiatritilbud og storbylegevakt.
– Aker kan bli en viktig arena for samhandling mellom kommunen og Oslo universitetssykehus og de øvrige sykehusene som vil dekke Oslos befolkning, sier Marthinsen.

– Dette er en god start og i tråd med flere av forslagene vi la fram før jul, sier Jan Bøhler.

Strippet versjon
Are Saastad i Fagforbundet Aker mener utsagnet til Marthinsen er en viktig delseier, men han frykter at utspillet kan friste politikerne til å gi opp kampen for Aker som lokalsykehus for Groruddalen.

– Det er flott å legge både rus- og psykiatritilbud, og muligens Oslos legevakt til Aker. Men jeg tolker dette som en plan B, de flytter noen funksjoner til Aker fordi de ser at de ikke klarer å legge ned hele sykehuset. Men dette blir i realiteten et loppemarked for helse, sier Saastad.
– Hva mener du?
– Dette blir en strippet versjon av et lokalsykehus som ikke ligner på det Groruddalen har i dag.

Jan Bøhler har lite sans for Saastads utsagn.
– Jeg har stor respekt for Are Saastad, men jeg synes det er viktig å være konstruktiv når man er nær gode løsninger for Akers framtid. Hovedkampen var å hindre at Aker skulle stenges og selges. Nå vil det fortsatt bli stor sykehusdrift på Aker. Det bør Saastad glede seg over, sier Bøhler.

– Er kampen for å beholde Aker som lokalsykehus tapt?
– Det vil fortsatt være et lokalsykehus, men et sykehus i ny form. Det er mange lokalsykehus i Norge med det innhold vi her snakker om for Aker, sier Bøhler.

Inngang i helsevesenet
Med slik en løsning som OUS har skissert, vil pasienter i Groruddalen, også de som i dag sogner til Ahus, få Aker som inngang til helsevesenet gjennom storbylegevakt på Aker og samhandlingstiltakene. Men de må dra til Ahus dersom de trenger høyspesialisert behandling, forteller Bøhler.
Han mener likevel dette er en langt bedre løsning enn det som lenge lå i kortene: At pasienter fra Groruddalen måtte dra til Ahus for all type behandling.

– Har du gitt opp å få omgjort Helse Sør-Østs vedtak om å overføre Alna bydel til Akershus universitetssykehus?
– Vi har bedt Helse Sør-Øst om å vente med overføringen av Alna, men vi kan ikke sette alt på ett kort, sier Bøhler.

Are Saastad ønsker ikke å gå i en polemikk med Jan Bøhler, men sier at valgene man nå tar dreier seg om kvaliteten på sykehustilbudet til Groruddalens befolkning.
– Det er ingenting som tyder på at Ahus er blitt et mer velfungerende sykehus de siste ukene, slik løsningen som nå skisseres gir inntrykk av, sier Saastad.

• Les saken i Dagsavisen ved å klikke her eller på overskriften


Koordinators kommentar:
Både vi i Folkebevegelsen og andre er nok skuffet over at Bøhler sier seg fornøyd med den antydede løsningen. Det er jo et helhetlig lokalsykehustilbud befolkningen ønsker, ikke noen fragmenterte tjenester for å bevare aktivitet i bygningen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar