tirsdag 19. januar 2010

Ski sykehus kan bli utvidet, hevder Ahusledelse


ØSTLANDETS BLAD/BADEBYEN.NO Ski sykehus kan bli utvidet med både gynekologisk poliklinikk og dialysetilbud når Ahus overtar.

Konstituert Ahus-direktør Øyvind Graadal har tidligere sagt at Ski kan utvides med dialysetilbud for nyrepasienter.

Stor delegasjon
Nå holder han også døren på gløtt for gynekologitilbud i Ski.
– Poliklinisk tilbud etter 2011, er absolutt en mulighet vi skal se på, sier han til ØB.
Graadal kom fredag ettermiddag til Ski sykehus med nytilsatt utviklingsdirektør Stig Grydeland, opprinnelig fra Ski. Pluss en rekke ledere fra medisin, radiologi, kirurgi og sykepleierdivisjonen på Ahus.

Vil overta ansvar
– Dette ser bra ut, var delegasjonen på 14 enig om, etter å ha vært innom poliklinikkene, dagkirurgisk avdeling og de andre avdelingene på sykehuset. Under omvisningen la enkelte divisjonsledere ikke skjul på at de gjerne vil overta pasienter før neste årsskifte, helst fra høsten av. Tidspunkt for overtagelse er imidlertid avhengig av dialogen og felles forståelse med Oslo universitetssykehus, som driver Ski sykehus i dag.

– Blir ikke dårligere
Arne Borthne, direktør ved bildediagnostisk senter på Ahus, sa følgende til ØB etter omvisningen.
– Jeg vet jo at røntgenavdelingen i Ski er god, og den skal ikke bli dårligere etter at vi overtar driften.
– Vil Ahus utvide åpningstiden på røntgenavdelingen?
– Vi skal finne en driftsform som er hensiktsmessig i forhold til aktiviteten etter overtagelsen, svarer Borthne. Han vil nå gå i nærmere dialog med de ansatte på røntgenavdelingen før Ahus overtar stafettpinnen.

Forventninger
Avdelingsleder Elina Ryymin fortalte Ahus-delegasjonen at de ansatte på Ski sykehus gleder seg til og er spente på overgangen til Ahus.
Direktør Graadal kvitterte med å si at Ahus-miljøet er ivrige etter å komme i gang å planlegge videre drift ved Ski sykehus. Da er det greit å ha på tvers-dialog fagfolk imellom. Mens selve overføringsprosjektet styres i fellesskap av Oslo universitetssykehus og Ahus.

Senger i Ski
I strategidokument for Ahus 2011 står det at Ski sykehus kan få 30 døgnsenger.
– Senger som står i Ski kan bli tatt i bruk hvis vi har for få senger på Ahus etter 2011. Ressurser og kapasitet avgjør dette, var Øyvind Graadals forsiktige kommentar på Ski sykehus fredag ettermiddag.

17. februar behandler Ahus-styret lokalsykehusrapporten. Driftsplan Ski sykehus er påbegynt, og vil være klar på vårparten, sier utviklingsdirektør Stig Grydeland.

• Les saken i Østlandets Blad/Badebyen.no ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar