søndag 31. januar 2010

Høring i Stortinget 8. februar, om økonomistyring i helseforetakene


Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite behandler økonomistyringen i helseforetakene.

Riksrevisjonen har undersøkt denne, og overleverte en rapport til Stortinget i november 2009: Riksrevisjonens undersøkelse av økonomistyring i helseforetakene (Dokument 3:3 (2009-2010)).

Komiteen holder høring om saken mandag 8. februar, klikk her for å se etter høringsprogrammet.

• Følg saksbehandlingen i komiteen ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar