onsdag 27. januar 2010

Krever full omkamp om Aker


NRK ØSTLANDSSENDINGEN En evaluering skal redde Aker sykehus, men folk i Groruddalen krever omkamp om tvangsflyttingen til Ahus.

Onsdag skal Oslo bystyre gi sin høringsuttalelse om Akers fremtid.

Bydelsoverlegene på Grorud og Stovner mener at befolkningene har fått et svekket og dårlig tilpasset helsetilbud etter at de to bydelene fikk Ahus som lokalsykehus i 2004.

Innen 2011 skal Alna og Follo-kommunene etter planen følge etter, som neste skritt i nedleggelsen av Aker sykehus på Sinsen.

Arbeiderpartiets helsepolitiske talskvinne, Nina Bachke vil ta debatten om Aker etter evalueringen av Ahus er klar.

Vil ta diskusjonen senere
Bystyret vil be om at overføringen av Alna stanses inntil det er gjort en uavhengig evaluering av tilbudet pasientene fra Grorud og Stovner får på Lørenskog.

– Jeg tror en evaluering er viktig for å se hvordan det har vært og hvordan det fungerer, sier Arbeiderpartiets helsepolitiske talskvinne, Nina Bachke.
– Vi må se nærmere på det, så må diskusjonen komme opp på nytt.

– Sa tydelig ifra
Bachke sier det var Helse Sør Øst som bestemte at bydelene skulle flyttes fra Aker til Ahus i fjor. Og at høringsuttalelsen som nå går til Oslo universitetssykehus ikke avgjør om disse skal flyttes tilbake.

– Da var det bare Ap og Rødt som sa tydelig i fra om at vi ønsket at disse bydelene skulle være en del av det samme opptaksområdet som resten av Oslo.

Om evalueringen viser at forholdene er tilfredsstillende på Ahus mener Bachke det blir vanskelig å overbevise Stortinget om å gjøre om på Helse Sør Øst sin bestemmelse.

Går rundt grøten
Bydelsutvalgene i Grorud og Stovner har vedtatt at de vil vekk fra Ahus og bydelsutvalget i Alna vil heller ikke til Lørenskog.
– Det er ikke noe galt med sykehuset. Men de skal ta i mot 178 000 nye personer og har allerede kapasitetsproblemer, sier BU-leder på Grorud Anders Røberg-Larsen (Ap).
– Vår befolkning i bydel Grorud får et mye dårligere tilbud nå enn de hadde før vi ble en del av Ahus, og det er vi ikke fornøyde med.

Han mener det er fornuftig å vente med overflytting av Alna bydel til etter evalueringen, men ønsker seg mer.
– Vi vil være en del av Oslo universitetssykehus og gir oss ikke før vi er en del av det.

• Les saken på NRK Østlandssendingens sider ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar