fredag 29. januar 2010

Flott av bystyret


LEDER I DAGSAVISEN (29. januar 2010) Flott av bystyret Oslo bystyre fattet onsdag enstemmig et historisk vedtak. Samtlige partier er enige om at det er galt å legge ned Aker sykehus. Bystyret var invitert til å svare på en høringssak fra Oslo universitetssykehus om å legge ned Aker – hovedsykehuset for folk på byens østkant. I stedet for å strø sand på vedtaket om nedleggelse, reiste bystyret seg i protest med krav om å stanse nedleggelsesplanene.

Aker-saken er dermed ikke avgjort. Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) har så langt satt seg på bakbeina og på byråkratisk vis hevdet at dette er en sak mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune. Helseministeren kan ikke bli sittende slik nå som Oslo kommune har reist seg i protest mot vedtaket. Hun må også reise seg og ta tak i saken. Oslo bystyre har gitt henne den anledningen hun trenger for å gripe inn.

Bystyret har med dette vedtaket levd opp til de beste tradisjoner i det lokale selvstyret. Rett nok er sykehuspolitikken overlatt regjeringen og helsebyråkratene i Helse Sør-Øst. Men når politikken går på tvers av store befolkningsgruppers interesser, har de lokale folkevalgte plikt til å protestere, og regjeringen har plikt til å ta hensyn til protesten.

Saken er et godt eksempel på hvor galt det var å frata lokalpolitikerne all makt over sykehuspolitikken. Helsepolitikk er alltid en hovedsak i valgkampene. Det gjelder stortingsvalg så vel som lokalvalg. Den rødgrønne regjeringen har lovet å opprettholde lokalsykehus. Aker er et lokalsykehus. Hvis regjeringen går med på at Aker blir lagt ned, er det ikke bare et gigantisk løftebrudd. Det er også et angrep på kjernen i lokaldemokratiet.

Neste år er det kommunevalg. Oslos velgere vil reagere sterkt hvis den rødgrønne regjeringen tillater at Aker sykehus forsvinner. Helseministeren er forpliktet til å forhindre det.

• Les lederen i Dagsavisen ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar