fredag 29. januar 2010

Oslo bystyre: Soleklart nei til sykehusnedleggelse


FAGBLADET Et enstemmig Oslo bystyre vedtok onsdag kveld å kreve timeout for Helse Sør-Østs planer om å legge ned Aker sykehus.

Mer konkret går bystyret inn for å stanse overføringen av seks Follo-kommuner og Alna bydel i Oslo til Ahus. Disse sokner i dag til Aker sykehus. En overføring av disse gruppene vil i praksis bety at grunnlaget for å drive Aker sykehus blir sterkt svekket.

Ja til lokalsykehus
– Hovedsignalet er at vi ønsker å beholde Aker som et godt lokalsykehus, sier Nina Bachke, fraksjonsleder for Arbeiderpartiet i Oslos bystyre.
Ikke minst på bakgrunn av den høye veksten i befolkningen på Oslo øst, mener Bachke en ny gjennomgang må tas.
– Vi har store utfordringer når det gjelder helse for innvandrerbefolkningen, eldrebølgen og psykiatrien. Vi ønsker at Aker sykehus skal være et sykehus som noen sokner til.

Hun tror det blir vanskelig for Oslo Universitetssykehus å ignorere de tydelige signalene fra bystyret i Oslo rundt sykehusorganiseringen.

Uavhengig evaluering
Mer konkret forlanger bystyret at Helse Sør-Øst foreløpig stanser nedleggingsplanene. Først må en evaluering avdekke erfaringene Stovner og Grorud bydeler har gjort seg med å bli flyttet fra Aker sykehus til Ahus. Også Ahus sin samlete kapasitet må evalueres, krever bystyret.

Evalueringen skal dessuten foretas av en uavhengig instans, i klartekst noen andre enn Helse Sør-Øst eller firmaer som har utredet sykehusorganiseringen for Helse Sør-Øst.

Videre krever bystyret at det ikke foretas salg av eiendom på Aker som umuliggjør en sykehusdrift der.

Gledesstrålende
– Jeg tror kombinasjonen av massemobilisering og et vedvarende press har skapt dagens resultat. Jeg hadde ikke trodd vi skulle komme så langt, utbryter en gledesstrålende Erling Folkvord, bystyremedlem for partiet Rødt i Oslo.

Det var Rødt som i november i fjor foreslo at sykehussaken skulle behandles i et åpent bystyremøte. Bystyrevedtaket tvinger nå sannsynligvis helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen til å ta et standpunkt i saken.

– Helseministeren har betong i øra hvis hun ikke nå hører på bystyret. Gir hun ikke ordre om å stoppe den planlagte nedleggingen av Aker, er hun på kollisjonskurs med både Oslos befolkning og et samlet bystyre, sier Folkvord.

– Fantastisk modig
– Jeg vil ikke nøle med å kalle dette en stor seier. Dette er fantastisk modig og flott gjort av bystyret. Og enda bedre er det at partiene også er enige om også å sende høringssvaret til Stortinget, helseministeren og Helse Sør-Øst. De setter bjella på katten, slik at det nå blir politikerne som avgjør framtida for Aker sykehus, sier Are Saastad, leder i Fagforbundet på Aker sykehus.

Den 17. februar skal Aker sykehus sin skjebne opp på styremøte i Helse Sør-Øst.

• Les saken i Fagbladet ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar