mandag 8. mars 2010

Demonstrasjon for Aker tirsdag 23. mars kl. 14-14.30

På Facebook ligger det ute informasjon om en planlagt demonstrasjon for Aker sykehus.
Dato: 23. mars 2010
Tid: 14:00 - 14:30
Stad: Einar Gerhardsens plass, Oslo


Arrangørene skriver videre:
17. februar er allerede blitt døpt "den svarte onsdagen". Dette var dagen da styret i Oslo universitetssykehus vedtok å legge ned Aker. Bare Fagforbundets ene styrerepresentant stemte mot dette.

Men tiden som er gått etter 17.2 har til fulle vist at dette vedtaket ikke kan bli stående. Bygningene som skal huse Akers pasienter og ansatte på Ullevål, viser seg å være kondemnable. Ahus må gjenåpne Stensby sykehus for muligens å klare å ta over - og fylkeslegen krever at prosessen stanses av hensyn til pasientene. Når det nå framkommer at etableringen av Oslo universitetssykehus mangler 10 milliarder i investeringsmidler, bør det være klart for alle: Dette gignatiske helse-eksperimentet må stanses.

Et styrevedtak er ikke hellig. Det kan omgjøres, eller det kan overprøves. Det bør skje med Aker-vedtaket. Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) har hittil sagt at hun ikke vil gjøre noe, og at hun har tillit til at tilbudet blir ivaretatt. Men hun kan ikke vri seg unna å snakke med byens befolkning. Og tirsdag 23. mars møter hun bystyrets sentrale politikere, som i likhet med alle oss andre føler seg lurt: Hva var vitsen med høringsrunden, der bystyret sa klart nei til nedleggelse, dersom det ikke får noen praktiske konsekvenser for de arrogante helsebyråkratene - verken i Oslo universitetssykehus, eller i Helse Sør-Øst?

Vi kan forsikre: Kampen for Aker er ikke over. Mange mener tvert om at det er nå den for alvor begynner. Man kjører bare ikke over 40.000 underskrivere, en samlet Groruddal og folkevalgte fra alle partiene i landets hovedstad. Våren 2010 vil bli en het Aker-vår!

Programmet for demonstrasjonen er ikke klart. Det som er sikkert, er at det vil bli mobilisert i mange ulike leire, og at oppslutningen fra lag, foreninger og enkeltpersoner vil øke framover. Følg derfor med på denne siden for nærmere informasjon.

Vårt krav er full sykehusdrift ved Aker. Møt opp og støtt oss i kampen mot nedleggelse av Aker Sykehus.

PS: Ta kontakt med arrangørene via denne siden, eller ved å ringe 917 24 293 dersom du har spørsmål, eller kan melde om tilsutning fra DIN organisasjon.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar